Rozmowy polsko-francuskie

14 dnia styczna br. ministrowie rolnictwa Polski i Francji spotkali się w Paryżu w celu inauguracji Polsko-Francuskiej Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa. Decyzja ta jest efektem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Polską i Francją w ostatnim okresie, zwłaszcza podczas negocjacji dotyczących wspólnej polityki rolnej.

Rozmowy polsko-francuskie

Celem powołania Wspólnej Grupy Roboczej jest wzmocnienie współpracy pomiędzy obydwoma krajami w kwestiach rolnych, biorąc pod uwagę duże znaczenie tego sektora dla gospodarki oraz strategiczny charakter stosunków polsko-francuskich.

Podczas spotkania ministrowie: Stanisław Kalemba i Stephane Le Foll zaprezentowali kwestię wdrożenia krajowych modeli nowej WPR, przyszłości sektora mleczarskiego; omówili też stan międzynarodowych negocjacji handlowych w obszarze rolnym.

Obaj ministrowe podkreślili, że przykładają wielką wagę do przyszłości sektora mleczarskiego w kontekście likwidacji kwot mlecznych w 2015 r. Podkreślili potrzebę wdrożenia instrumentów gwarantujących właściwy rozwój sektora, pozwalających na przeciwdziałania kryzysom oraz na utrzymaniu zrównoważonej produkcji mleka na obszarze kraju.

Ministrowe podkreślili konieczność ścisłego monitorowania negocjacji handlowych UE z USA, by ochronić europejski model rolnictwa i zabezpieczyć interesy ważnych sektorów rolnych w tym produkcji zwierzęcej.

Ministrowie podnieśli też kwestię uprawy GMO w krajach UE i konieczność uwzględnienia w tych regulacjach oczekiwań konsumentów. Podkreślili potrzebę ewolucji prawodawstwa europejskiego w takim zakresie by państwa członkowskie miały możliwość podejmowania decyzji odnośnie zakazu uprawy.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem polsko-francuskiego porozumienia o współpracy w zakresie spraw weterynaryjnych, co było wyrazem prawdziwego wzmocnienia współpracy polsko-francuskiej.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!