Spotkanie rolniczego Trójkąta Weimarskiego. Tematem rosyjskie embargo

Minister rolnictwa Marek Sawicki uczestniczył wczoraj (2 września 2014 r.) w posiedzeniu ministrów rolnictwa Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu w Bonn brali również udział minister rolnictwa i produkcji rolnospożywczej Francji - Stephane Le Foll oraz minister ds. wyżywienia i rolnictwa Niemiec - Christian Schmidt.

Spotkanie rolniczego Trójkąta Weimarskiego. Tematem rosyjskie embargo

Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji na rynkach rolnych po wprowadzeniu rosyjskiego embarga przed Nadzwyczajną Radą Ministrów Rolnictwa UE, która odbędzie się w najbliższy piątek – 5 września 2014 r.

Wsparcie producentów warzyw i owoców

Minister Marek Sawicki poinformował ministrów o wielkości naszego eksportu rolnego na rynek Federacji Rosyjskiej i obecne trudności, zwłaszcza na rynku owoców i warzyw po wprowadzeniu embarga. Postulował zwiększenie budżetu unijnego na program wycofania produktów z rynku oraz zmiany w programie, przygotowanym przez KE, w zakresie wsparcia producentów owoców i warzyw.

Marek Sawicki stanowczo sprzeciwił się dzieleniu w tym programie producentów na zrzeszonych i nie zrzeszonych, którzy uczestniczą w działaniach związanych z wycofaniem owoców i warzyw z rynku. Ponadto wskazał na inne formy wsparcia rynku takie jak dopłaty do eksportu, zwiększenie środków na promocję owoców i warzyw oraz pilne uruchomienie Funduszu Unijnego na pomoc żywnościową dla najuboższych.

Podczas spotkania ministrowie uzgodnili wspólne stanowisko, na wniosek Polski, wobec równego traktowania producentów owoców i warzyw w dostępie do programu rekompensat za wycofywanie produktów z rynku. Uzgodnili również potrzebę stosowania innych instrumentów wsparcia rynku rolnego wobec embarga rosyjskiego, w tym kierowanie produktów na rynki poza unijne z dopłatami do eksportu, zwiększenie funduszy na promocję unijnych produktów rolno-żywnościowych, rozszerzenie programu pomocy dla szkół.

Sytuacja na rynku mleka

Marek Sawicki przedstawił również pogarszającą się sytuację na rynku mleka i potrzebę podjęcia stosownych działań na poziomie Unii Europejskiej. Zaapelował do ministra Francji o poparcie działań Polski i Niemiec dla poprawy konkurencyjności producentów mleka, w tym nie karania ich za przekroczenie kwot mlecznych w przededniu zniesienia kwot ale też w nowej sytuacji związanej z embargiem na produkty mleczarskie.

ASF w Polsce

Minister Sawicki poinformował także ministrów o działaniach Polski wobec ujawnionych ognisk ASF.

Ministrowie Niemiec i Francji z uznaniem odnieśli się do wysiłków i działań Polski w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, deklarując poparcie dalszych działań podejmowanych przez ministra Marka Sawickiego.

Regulacja rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z porządkiem obrad, ministrowie zajęli się też propozycją KE dotyczącą regulacji rolnictwa ekologicznego. Ministrowie, zwłaszcza Polski i Niemiec krytycznie odnieśli się do przedłożonej propozycji i wskazali szeroki wachlarz spraw, który musi być poprawiony w czasie dalszych prac nad tym rozporządzeniem.

Ministrowie uzgodnili powołanie Grupy Roboczej Trójkąta Weimarskiego, która wypracuje stanowisko dotyczące realizacji Strategii UE 2020 przez Wspólną Politykę Rolną.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!