Spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w Luksemburgu

W dniu 14 kwietnia 2014 r. minister Marek Sawicki uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej. Głównym tematem obrad była ocena wsparcia organizacji producentów owoców i warzyw po reformie dokonanej w 2007 r.

Spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w Luksemburgu
W swoim wystąpieniu minister Sawicki zwrócił uwagę na potrzebę zmiany finansowania organizacji producentów owoców i warzyw z budżetu unijnego, by dać lepsze zachęty do organizowania się producentów w państwach członkowskich, o niskim poziomie zorganizowania na tym rynku.

Ponadto, minister podkreślił potrzebę większej przejrzystości i uproszczenia biurokracji. Obecne, skomplikowane procedury ubiegania się o te środki odstraszają mniejszych producentów owoców i warzyw, głównie z nowych państw członkowskich oraz tym samym pogarszają ich pozycję konkurencyjną na unijnym rynku. Minister Sawicki zaproponował większą elastyczność w wydatkowaniu środków z budżetu UE, w tym zwiększenie wsparcia organizacji producentów w zakresie inwestycji.

Po raz kolejny ministrowie dyskutowali na temat sytuacji na rynku mleka wobec przewidywanych przekroczeń kwot mlecznych w wielu państwach członkowskich UE oraz sposobu zmniejszenie kar za przekroczenie kwot. Ministrowie Austrii i Niemiec podnieśli problem nieprecyzyjnych podstaw prawnych do naliczania sankcji po 31 marca 2015r. Prawnicy Rady próbowali oddalić te wątpliwości prawne, przywołując stosowne przepisy. Komisja Europejska zapowiedziała, że temat sytuacji na rynku mleka będzie omawiany ponownie na Radzie Ministrów w czerwcu br.

Minister Sawicki odbył także kilka spotkań bilateralnych, w tym z minister rolnictwa Holandii Sharon Dijksma. Głównym tematem rozmów była sytuacja na rynku wieprzowiny w związku z ASF oraz redukcja współczynnika tłuszczowego mleka. W zakresie rynku mleka Polska i Holandia prezentują jednakowe stanowiska, by zmniejszyć sankcje dla rolników z tytułu przekroczenia kwot mlecznych.

Podczas spotkania z ministrem rolnictwa Bułgarii Dimitarem Grekovem minister Sawicki uzyskał zapewnienie o poparciu Bułgarii naszego dążenia do zmniejszenia sankcji za przekroczenie kwot mlecznych. Obecnie, stanowiska państw członkowskich w tej sprawie rozłożyły się po połowie, czyli tyle samo jest państw członkowskich popierających zmniejszenie sankcji za przekroczenie kwot mlecznych jak i prezentujących stanowiska odmienne, a mianowicie by w tej kwestii nie zmieniać zasad obowiązujących na rynku mleka do zakończenia systemu kwotowania.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!