MRiRW: Spotkanie w sprawie ASF

Dnia 20 lutego minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, w związku z wystąpieniem przypadków ASF u dzików Polsce, zorganizował spotkanie poświęcone ograniczeniu negatywnych skutków gospodarczych dla producentów trzody chlewnej, przetwórców i eksporterów, wynikających z ograniczeń w eksporcie

MRiRW: Spotkanie w sprawie ASF
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński; podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk; główny lekarz weterynarii Janusz Związek oraz jego zastępca Jarosław Naze; główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz; dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-PIB w Puławach Krzysztof Niemczuk, a także przedstawiciele organizacji branży mięsnej, hodowców, przetwórców i handlowców.
 
Minister Stanisław Kalemba zwrócił uwagę na konieczność szerokiego informowania konsumentów o braku zagrożeń dla ich zdrowia z powodu ASF, gdyż wirus ten nie przenosi się na ludzi. Dotyczy on tylko dzików i świń.
 
Szef resortu rolnictwa poinformował również o podejmowanych przez resort i podległe mu służby działaniach.
 
Wzmocnione zostały działania dyplomatyczne służące utrzymaniu dobrych relacji handlowych. Minister zapewnił, że podejmuje kroki w celu uzyskania pomocy finansowej Unii Europejskiej z tytułu poważnego kryzysu rynkowego oraz utrudnień w obrocie produktami rolnymi.
 
Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej z formalnym wnioskiem o zaplanowanie właściwych mechanizmów finansowania ewentualnej akcji zwalczania oraz likwidacji skutków ekonomicznych wystąpienia ASF w państwach członkowskich, w których wystąpi choroba. Minister poinformował o przesłaniu przez Polskę do Komisji Europejskiej wniosku o rozpoczęcie, w oparciu o art. 219 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych, prac nad aktem delegowanym umożliwiającym wsparcie producentów rolnych i eksporterów mięsa wieprzowego i jego przetworów do krajów Unii Celnej w związku ze startami ponoszonymi obecnie przez ten sektor. Minister zapewnił, że uczyni wszystko w celu odblokowania eksportu.

Czytaj więcej o Afrykańskim Pomorze Świń
 
Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość ścisłego współdziałania w ramach wszystkich ogniw łańcucha żywnościowego, aby zminimalizować straty wynikające z aktualnych ograniczeń w eksporcie.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!