Sympozjum o mleku

– W Polsce utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka. W stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego wzrost wynosi ok. 3,5 proc. – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas sympozjum na temat aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim i na rynku mleka.

Sympozjum o mleku
Sympozjum zostało zorganizowane przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Brali w nim udział prezesi zarządów oraz przewodniczący rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich.
 
Wzrasta cena skupu mleka. W czerwcu wyniosła ona 131,53 zł/100 kg, co stanowi wzrost o 1,1 proc. względem maja br. i o 29,3 proc. w stosunku do czerwca 2016 r. Wzrastają również ceny przetworów mlecznych. W największym stopniu w skali roku  podrożało masło i sery.
 
Produkcja serów w porównaniu do pierwszej połowy ub. roku  wzrosła ok. 5,7 proc., a  produkcja mleka ok. 5,6 proc. Natomiast  produkcja masła spadła ok. 2,4 proc.
 
Pozytywne tendencje występują w handlu zagranicznym. W pierwszej połowie tego roku  wzrost wartości eksportu wynosi prawie 40 proc. w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Saldo natomiast wzrosło  75 proc. – zaznaczył minister Jurgiel.  
 
Omawiając realizację pomocy dostosowawczej w ramach tzw. Pakietu Hogana w wysokości 98,7 mln zł Krzysztof Jurgiel powiedział, że wdrażane są mechanizmy wsparcia dla producentów mleka, producentów świń i producentów owiec. Pomoc ma formę refundacji części kosztów zakupu zwierząt hodowlanych. Dla producentów świń z obszarów ASF rekompensowane są również straty z tytułu niższych cen sprzedaży świń. Wydawane są decyzje w ramach pierwszych mechanizmów m.in. zakupu jałówek mięsnych.
 
Do 31 lipca br. trwa nabór na mechanizmy dodatkowe  dotyczące zakupu jałówek mlecznych, zakupu jagniąt i owiec oraz pomocy z tytułu niższej sprzedaży mleka w okresie luty - kwiecień 2017 r.  –  podkreślił minister Jurgiel. Przypomniał również, że na początku lipca tego roku została uchwalona ustawa wdrażająca, począwszy od września br., nowy program szkolny, który jest połączeniem dotychczasowych programów „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.
 
Ministerstwo przygotowuje rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu. Łączny budżet na realizację programu dla szkół wyniesie 242,9 mln zł.– poinformował szef resortu rolnictwa.
 
Zdaniem mleczarzy, środki te są za małe. Minister powiedział, że będzie zabiegał o zwiększenie wydatków na ten cel.
 
Na realizację programu oprócz środków z budżetu UE w wysokości 114,8 mln zł przeznaczono środki krajowe w kwocie 128,1 mln zł. Jest to budżet wyższy niż w latach poprzednich.
 
Podczas spotkana minister podkreślił, że sektor mleczarski został ujęty w programie rozwoju Głównych Rynków Rolnych oraz jest uwzględniony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Tagi:
źródło: