Trwają prace nad programem rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto prace nad opracowaniem „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Celem jest wypracowanie, klarownej dla uczestników rynku, koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego.

Trwają prace nad programem rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Jak informuje resort rolnictwa, projekt Programu ma zawierać analizę poszczególnych sektorów, w tym dane na temat ich struktury, poziomu produkcji i konsumpcji, a także handlu zagranicznego, rysując tym samym obraz uwarunkowań rozwoju poszczególnych rynków. Przewidziano w nim także analizę SWOT poszczególnych sektorów, omówienie najważniejszych dostępnych instrumentów unijnego i krajowego wsparcia rynków rolnych, w tym instrumenty dostępne w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz elementy pomocy krajowej.


W Programie  zidentyfikowanie zostaną cele i wyzwania w poszczególnych sektorach oraz wskazane propozycje działań, które należy podjąć, aby zrealizować wyznaczone cele. Aktualna sytuacja w poszczególnych sektorach rolnych jest różna jeśli chodzi o dynamikę zmian poziomu produkcji, tendencje w handlu zagranicznym, stopień zorganizowania producentów i ogólną kondycję sektora. Niezależnie od tego, w każdym z sektorów istnieją wyzwania i szanse rozwoju.

 


Tagi:
źródło: