Minister rolnictwa z wizytą w Chinach

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z przedstawicielami władz chińskich, odpowiadającymi za sprawy rolnictwa, weterynaryjno-fitosanitarne oraz rolno-spożywcze.

Minister rolnictwa z wizytą w Chinach
Polski minister rozmawiał z wiceministrem rolnictwa ChRL QuDongyu. Omówiony został aktualny stan polsko-chińskiej współpracy, w szczególności w zakresie wymiany ekspercko-naukowej, opartej na podpisanym w ubiegłym roku  „Porozumieniu o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej”. Krzysztof Jurgiel wyraził zadowolenie z postępów realizacji wspólnych projektów naukowych. Polska strona liczy na intensyfikację wspólnych badań nad jakością i bezpieczeństwem produktów rolnych oraz systemami zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zdrową żywnością i ochroną roślin.

Chiny znajdują się na liście priorytetowych krajów w naszej promocji gospodarczej na 2016 rok. Polska planuje obecność na 10 imprezach targowych organizowanych w Chinach. Liczymy na kontynuację intensywnego dialogu ze stroną chińską w dziedzinie rolnictwa na różnych szczeblach, a także w ramach formuł multilateralnych, takich jak „16+1” – mówił minister Jurgiel.

Ponadto polski minister odniósł się do kwestii uzyskania dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego. – Mamy nadzieję na wsparcie ze strony chińskiego resortu rolnictwa polskich starań ukierunkowanych na sprawne procedowanie i szybkie zakończenie procedur w zakresie uzyskania dostępu i wznowienia eksportu, w szczególności dla świeżych jabłek, mięsa wieprzowego, mięsa drobiowego – powiedział.

Minister Qu podkreślił, że Chiny przywiązują ogromną wagę do rozwoju współpracy w formacie „16+1”, o czym świadczy liczba organizowanych wydarzeń. Polska, jako najsilniejszy gospodarczo kraj „szesnastki”, jest dla Chin ważnym partnerem, również ze względu na ogromny potencjał polskiego rolnictwa.

Chiny liczą na dalszą ścisłą współpracę z Polską w dziedzinie rolnictwa  na różnych szczeblach, m.in. w ramach wzajemnych wizyt kierownictwa resortów i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności oraz prac polsko-chińskich grup roboczych, także w ramach formuł multilateralnych. W tym kontekście Krzysztof Jurgiel przyjął zaproszenie do udziału w międzynarodowych targach rolniczych, China AG Trade Fair (CATF), organizowanych w Hunming (Prowincja Yunan), w listopadzie 2016 roku.


Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: