Zazielenienie – uproszczenie dla rolników

Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z praktyk zazielenienia.

Zazielenienie – uproszczenie dla rolników
Ulewne deszcze i powodzie, jakie wystąpiły w Polsce w okresie od sierpnia do października 2017 roku spowodowały, że w wielu gospodarstwach nie był możliwy siew roślin ozimych lub doszło do zniszczenia tych upraw. W związku z tym Minister zwrócił się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej rolnikom skorzystanie w 2018 roku z odstępstwa w zakresie dywersyfikacji upraw. Taka decyzja została wydana przez Komisję.
Zgodnie z decyzją, z derogacji będą mogli skorzystać rolnicy na obszarze całego kraju, w których udział gruntów ornych:
  • które nie mogły być przeznaczone pod zasiew ozimin lub
  • na których uprawy ozime zostały utracone w wyniku ulewnych deszczy i powodzi,
wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni upraw ozimin w gospodarstwie.
W takim przypadku rolnicy posiadający od 10 do 30 ha gruntów ornych w 2018 roku będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia 2 upraw. Natomiast rolnicy posiadający powyżej 30 do 150 ha gruntów ornych będą zobowiązani do posiadania 2 (a nie 3) upraw.
Dzięki temu rolnicy nie będą sankcjonowani z tytułu niespełnienia dywersyfikacji upraw.


Tagi:
źródło: