Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym systematycznie rosną

Od września 2016 r. ceny nawozów mineralnych w handlu globalnym systematycznie się zwiększają, a w styczniu dynamika cen wyraźnie przyśpieszyła.

Ceny nawozów mineralnych w handlu światowym systematycznie rosną

Ceny nawozów

Ceny wzrosły o następne 4,3%, przy czym mocznik podrożał o 11,6%, a fosforan amonu i superfosfat potrójny odpowiednio o 3,2 i 0,7%. Ceny soli potasowej pozostały niezmienne. Notowana od kilku miesięcy stopniowa zwyżka cen nawozów wynika z rosnącego popytu, a także z większych kosztów produkcji w związku z drożejącymi surowcami energetycznymi.
 
Ceny nawozów na światowym rynku w styczniu 2017 r. były o 11,1% mniejsze niż rok wcześniej. Superfosfat potrójny potaniał o 29,2%, sól potasowa o 25,9%, fosforan amonu o 15,6%, z kolei ceny mocznika były o 12,6% większe. Można przypuszczać, że w następnych miesiącach ceny nawozów w handlu światowym będą nadal rosły. Wzrostowi cen będzie sprzyjać zwyżka globalnych cen surowców rolnych oraz zwiększające się koszty produkcji nawozów, przede wszystkim azotowych.
 
Na światowym rynku bezpośrednich nośników energii ceny wzrosły w styczniu 2017 r. o 0,7%. O wzroście cen zadecydowały podwyżki cen ropy naftowej, w tym ropy Brent o 1,5%. Gaz ziemny potaniał w tym czasie o 5,5%. W obrębie 12 miesięcy cena ropy naftowej Brent wzrosła o 78,2%, a gazu ziemnego o 20,5%.

W ocenie Arkadiusza Zalewskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, obserwowana w ostatnich miesiącach wyraźna zwyżka cen ropy naftowej jest następstwem porozumienia krajów zrzeszonych w OPEC oraz producentów spoza kartelu w kwestii ograniczenia wydobycia. W najbliższych miesiącach ceny ropy w handlu globalnym prawdopodobnie będą nadal wzrastać, czemu będzie sprzyjać oczekiwany spadek wydobycia.


Tagi:
źródło: