Obniżka cen nawozów mineralnych w handlu światowym (luty 2016)

W lutym 2016 r. ceny nawozów mineralnych w handlu globalnym obniżyły się o następne 5,2% w porównaniu z miesiącem poprzednim - poinformowali Aldon Zalewski i Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Obniżka cen nawozów mineralnych w handlu światowym (luty 2016)

Ceny nawozów mineralnych

Mniejsze niż miesiąc wcześniej były ceny wszystkich nawozów mineralnych analizowanych przez Bank Światowy. Superfosfat potrójny potaniał o 13,4%, fosforan amonu o 7,8%, sól potasowa o 2,8%, a mocznik o 2,3%.
 
W obrębie 12 miesięcy ceny nawozów na globalnym rynku zmniejszyły się o 18,1%, w tym mocznik o 29,6%, fosforan amonu o 26,8%, superfosfat potrójny o 17,8%, a sól potasowa o 7,5%. Powodem mniejszych w porównaniu z rokiem poprzednim cen nawozów mineralnych w handlu światowym był pogłębiający się spadek cen produktów rolnych, skutkujący obniżonym zapotrzebowaniem na podstawowe środki produkcji, a także malejące ceny surowców energetycznych, wpływające na obniżenie kosztów produkcji i transportu nawozów.
 
Trwająca od kilku lat zniżkowa tendencja cen nawozów spowodowana jest także niższym niż się spodziewano zapotrzebowaniem w Chinach i Indiach. Ponadto 3-4 lata temu zostało ukończonych wiele inwestycji, które zostały rozpoczęte w czasie dynamicznie rosnącego popytu na nawozy w latach 2007-2008, które miały na celu wzrost mocy produkcyjnych.
 Tagi:
źródło: