Kiedy można przeprowadzić nawożenie azotowe mineralne?

O efektywności nawożenia decyduje wiele czynników. Wśród nich wymienia się zasobność gleby w składniki pokarmowe, warunki atmosferyczne oraz cas przeprowadzenia zabiegów. Przypomnijmy o warunkach, w których nie powinno się przeprowadzać nawożenia azotowego mineralnego.

Kiedy można przeprowadzić nawożenie azotowe mineralne?
Saletrzak 27 standard jest uniwersalnym nawozem azotowym, który może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne

A. Nawozy azotowe mineralne stosowane poza OSN

Jak wskazuje Wioletta Kmiećkowiak z WODR w Poznaniu, w przepisach nie ma wprost ograniczenia co do terminów stosowania nawozów mineralnych azotowych poza OSN. W ustawie o nawozach i nawożeniu mówi się jedynie o tym, że nawozy stosuje się w sposób, który nie zagraża zdrowiu ludzi lub zwierząt lub środowisku. 

Ustawa o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) zabrania stosowania wszelkich nawozów na glebach:

  • zalanych wodą,
  • przykrytych śniegiem,
  • zamarzniętych do głębokości 30 cm (jeśli zmarzlina sięga płycej, to nawozy można stosować), 
  • podczas opadów deszczu.

Powyższe dotyczy również terenów OSN.

W prawie istnieją jedynie ograniczenia co do dawkowania nawozów naturalnych, tj. maksymalna dawka azotu ze wszystkich nawozów naturalnych zastosowana w ciągu roku nie może przekroczyć 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Nie wolno nawozów naturalnych stosować pomiędzy 1 grudnia a ostatnim dniem lutego (z wyjątkiem nawozów stosowanych w uprawach pod osłonami).

B. Nawozy azotowe mineralne na OSN stosuje się:

1) na gruntach ornych i w uprawach wieloletnich od 1 marca do 15 listopada (termin ten nie dotyczy producentów buraków i kukurydzy, którzy zawarli umowę kontraktacyjną na dostawę buraków, kukurydzy po dniu 15 listopada. Dla nich jesienny termin graniczny stosowania nawozów azotowych mineralnych oblicza się dodając 14 dni do terminu dostawy produktów rolnych objętych umową kontraktacyjną, jednak nie później niż po zakończeniu okresu wegetacyjnego w danym regionie);

2) na łąkach trwałych i pastwiskach trwałych od 1 marca do 15 sierpnia.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!