Bio odpady mogą zastąpić do 30% nawozów nieorganicznych

Komisja Europejska przedstawiła nowe regulacje odnośnie przetwarzania produktów zawierających nawozy i materię organiczną otrzymaną z bio odpadów w produkty, które mogą być użyte do wytwarzania nawozów naturalnych.

Bio odpady mogą zastąpić do 30% nawozów nieorganicznych

Jak podaje FAMMU/FAPA, w ten sposób bio odpady mogą zastąpić do 30% nawozów nieorganicznych. Aktualnie zaledwie 5% unijnych odpadów organicznych podlega przetworzeniu.
 
Nowe regulacje definiują wymogi bezpieczeństwa, jakości i oznakowania dla wszystkich produktów służących do nawożenia roślin w UE. Obecnie funkcjonujące przepisy prawne odnośnie nawozów są używane od 2003 roku i dotyczą przede wszystkim nawozów mineralnych, a nie nowych i innowacyjnych produktów.
 
Komisja zauważa, że bio odpady w tym szlamy, śmieci biodegradowalne, mączki mięsno-kostne czy obornik mogą zastąpić 30% z 5 mln ton przywożonych każdego roku fosfatów. Poza tym KE zamierza zmniejszyć dopuszczalną maksymalną zawartość metali ciężkich z 60 mg/kg do 40 mg Cd/kg po 3 latach oraz do 20 mg Cd/kg po 12 latach. Ma to na celu obniżenie negatywnych skutków wpływu obecności szkodliwych metali na środowisko i zdrowie ludzi oraz zredukowanie zawartości kadmu w glebie, a tym samym w żywności i wodzie.
 
Reprezentanci przemysłu krytycznie zareagowali na proponowane zaostrzenie norm zawartości kadmu. Zdaniem Agendy Komisji DG Grow, następnym krokiem będzie przesłanie nowej propozycji do akceptacji przez PE i Rady.Tagi:
źródło: