W marcu wzrosły ceny większości środków produkcji dla rolnictwa

W marcu 2017 r. wzrósł popyt na podstawowe środki produkcji dla rolnictwa, co skutkowało podwyżkami cen. Podrożały maszyny rolnicze, materiały budowlane oraz środki ochrony roślin. W trzecim miesiącu br. wyższe wobec lutego były również ceny nawozów azotowych, na które popyt w pierwszych miesiącach roku jest zdecydowanie większy niż na inne nawozy mineralne.

W marcu wzrosły ceny większości środków produkcji dla rolnictwa

Ceny nawozów mineralnych

Jak wynika z danych Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej w przypadku pozostałych grup nawozów mineralnych odnotowano natomiast spadki cen, co było prawdopodobnie spowodowane mniejszym od oczekiwań popytem przy stosunkowo wysokiej podaży tańszych nawozów importowanych. W konsekwencji średnie ceny nawozów mineralnych w marcu nie zmieniły się w porównaniu z miesiącem poprzednim. Najbardziej podrożał mocznik (o 2,4%), potaniał natomiast superfosfat prosty (o 1,5%).
 
Od początku roku do marca nawozy mineralne podrożały przeciętnie o 0,8%, w tym ceny nawozów azotowych, na które popyt w pierwszym kwartale jest zdecydowanie największy, wzrosły średnio o 4%. Wzrost cen w tym okresie na rynku krajowym częściowo wynikał również z rosnących cen nawozów wytwarzanych na bazie amoniaku. W relacji do marca 2016 r. ceny nawozów mineralnych były jednak średnio o 6,7% niższe. Obniżki cen dotyczyły głównie nawozów wieloskładnikowych (średnio o 9,9%). Sól potasowa potaniała o 8,6%, nawozy azotowe średnio o 5,8%, a superfosfaty o 4,0%.
 

Prognozy cen nawozów mineralnych


Według Arkadiusza Zalewskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej do końca pierwszego półrocza 2017 r. ceny nawozów mineralnych powinny pozostać stabilne, natomiast w drugiej połowie roku można oczekiwać posezonowych obniżek cen, co będzie spowodowane malejącym popytem, a także spadkiem cen w handlu światowym w związku pogarszającą się koniunkturą na rynku zbóż i roślin oleistych.
 

Ceny nawozów a ceny zbóż i trzody chlewnej


W marcu 2017 r. relacje cen nawozów mineralnych do cen zbóż poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć równowartość 5,1 kg pszenicy, tj. o 0,2 kg mniej niż w lutym 2017 r. oraz o 0,9 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,8 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (6,5 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej były w marcu nieco lepsze niż w lutym i nadal wyraźnie lepsze niż rok wcześniej. Na zakup 1 dt NPK należało przeznaczyć równowartość 70 kg żywca wieprzowego, tj. o 3 kg mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20 kg mniej niż rok wcześniej.  


Tagi:
źródło: