| Autor: redakcja1

Core Team - postępy na drodze do koncepcji rozwoju ogrodnictwa

21 kwietnia odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora ogrodniczego współpracujących w ramach Core Teamu. To powstałe w październiku 2021 roku forum współpracy liderów i ekspertów organizacji branżowych, doradztwa i nauki. Celem spotkania było omówienie prac zespołów projektowych dedykowanych do rozwiązania zidentyfikowanych wspólnie wyzwań sektora. Przegląd prac odbył się w Warszawie i był poprzedzony spotkaniem z branżowymi mediami.

Core Team - postępy na drodze do koncepcji rozwoju ogrodnictwa
Wśród strategicznych obszarów prac Core Teamu są wyzwanie produkcji zrównoważonej i promocja roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu. Wypracowanie koncepcji zadaniowania nauki oraz promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Wśród inicjatyw jest także podniesienie konsumpcji i program spójnego marketingu jabłka, opracowanie założeń zbierania danych i monitoringu nasadzeń oraz współpraca branży jagodowej.
 
W pracę zespołów Core Teamu zaangażowało się już ponad 40 osób. Forum cały czas jest otwarte dla ludzi z doświadczeniem, którzy chcą zaangażować się dla dobra sektora. Praca ma charakter społeczny. Żaden z członków Core Teamu nie pobiera za nią wynagrodzenia. Promocja idei współpracy i cyklicznych przeglądów podejmowanych inicjatyw jest finansowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
- Zaczęliśmy od identyfikacji wyzwań. W październiku ub. r. przedstawiliśmy 9 inicjatyw strategicznych. To miniprojekty, które uznaliśmy za priorytetowe dla rozwoju ogrodnictwa i w realizację, których chcieli zaangażować się liderzy i eksperci. Prace ruszyły. Rzeczywiście cały czas dochodzą nowe osoby, z pomysłami i chęcią szerszego, strategicznego spojrzenia, na sektor i jego otoczenie - mówi  Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, inicjator powstania Core Teamu i lider zespołu projektowego ds. promocji roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu.

Widzimy wszystkich, ale zacząć musimy od siebie
- Zespół, w którym mam przyjemność pracować, zajmuje się promocją postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Wypracowanie takich praktyk, w całym łańcuchu dostaw, to warunek konieczny dla opłacalności naszej działalności. Producent, pośrednik, odbiorca finalny, czyli sieci i różnego typu przetwórnie. Zespół pracuje nad tym, aby pomóc tej współpracy - mówi Zbigniew Chołyk, Prezes grupy Stryjno-Sad i konsorcjum LubApple, członek CORE TEAM i lider zespołu ds. promocji postaw.
 
- Dochodzimy do wniosku, że zacząć trzeba od siebie. Nie szukamy winnych i nie czekamy na rozwiązania, które nam ktoś narzuci, formułując zakazy i nakazy. Oddolnie, właśnie za sprawą tego typu spotkań, próbujemy się zorganizować i ustalić pewne zasady. Jest w Core Teamie zespół, który zajmuje się oceną ilości produkcji i zapasów. Dzięki takim staraniom powinniśmy wiedzieć, co produkować, jakie działania podjąć żeby zwiększyć konsumpcję. Jakie odmiany wprowadzać, a z czego zrezygnować. Tematem samym w sobie jest oddzielenie produkcji owoców przemysłowych od owoców deserowych. Jest w tym temacie spory bałagan. Myślę, że dopiero działania tych kilku zespołów, jakie współpracują w ramach Core Teamu, dają szansę na uświadomienie sadowników. My ciągle poruszamy się po omacku. Musimy więcej ze sobą rozmawiać, w jak najszerszym gronie, planować produkcję, nowe nasadzenia. Ostatnie lata to chaos – dodaje Chołyk.
 
Łączymy ludzi, którzy proponują rozwiązania
 
- Na rynku widoczny jest brak optymizmu, ale takie spotkania dają nadzieję. W prace Core Teamu angażują się ludzie z pomysłami. Ci, którzy widzą jakieś możliwości i proponują rozwiązania. To mnoży energię – mówi Paweł Myziak, wice Prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP, członek CORE TEAM, zespołu ds. komunikacji roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka.

- Bardzo podoba mi się zespół „jagodowy”. Działa prężnie i pokazuje kierunki rozwoju branży jagodowej. Myślą jak lider i myślą już nie tylko o Polsce. To jest już perspektywa Europy, a w przypadku wybranych projektów – aronii czy borówki – perspektywa ogólnoświatowa. Branża jagodowa to jest pozytywny przykład, który pokazuje, że nie trzeba się godzić i płynąć z prądem. Trzeba nurt okiełznać i zacząć wpływać na jego kierunek - dodaje Myziak.  
Promujemy naukę na „cudzych” błędach
 
-  Spotkania w ramach Core Teamu są inspirujące nie tylko w ujęciu sektorowym, ale także dla pojedynczego gatunku. Na pewno dla działalności związanej ze Stowarzyszeniem i uprawą minikiwi w Polsce. To nad czym pracujemy w skali makro da się wykorzystać w skali mikro. Dam przykład, budując od zera system upraw i rynek minikiwi, możemy nie popełniać błędów innych gatunków i wielu innych producentów - mówi dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Minikiwi, członek CORE TEAMU ds. zadaniowania badań i współpraca z nauką.
 
- W przypadku minikiwi plantatorzy zwykle są mało powierzchniowi, czyli w pojedynkę nie dadzą sobie rady na rynku. To konsolidacja powoduje, że możemy rozmawiać z większym odbiorcą, zapewnić większe dostawy w dłuższym terminie, czyli to czego druga strona wymaga. Do tego powtarzalna, wysoka jakość owoców, która i tutaj ma kluczowe znaczenie – dodaje prof. Latocha.
 
Podczas prezentacji dla mediów i na zamkniętej sesji roboczej zaprezentowały się zespoły projektowe. Poniżej krótka informacja o meritum prezentowanych zagadnień oraz aktualne składy zespołów projektowych.  
  • CORE TEAM 1 ds. produkcji zrównoważonej prezentował SWOT dla zrównoważonego rozwoju branży ogrodniczej, główne założenia EZŁ i ich wpływ na branżę ogrodniczą. Prace zespołu referował dr Mirosław Korzeniowski - Prezes zarządu Stowarzyszenie AGROEKOTON, lider zespołu Core Team ds. upowszechnienia w branży idei produkcji zrównoważonej.
  • CORE TEAM 2 ds. opracowania założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych przedstawił aktualnie dostępne w Polsce źródła i metody szacowania zbiorów oraz zapasów jabłek oraz możliwe do wprowadzenia mechanizmy wewnątrzbranżowego szacowania danych. Prace zespołu referował Adam Paradowski, Prezes zarządu wydawnictwa Plantpress, lider CORE TEAM 2, zespołu ds. opracowania założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych.
  • CORE TEAM 3 ds. podniesienia konsumpcji jabłek prezentował inicjatywę uruchomienia badań dotyczących przekształcania starych sadów w sady sokowe (wyniki spodziewane są jesienią, współpraca z Porozumieniem Rolniczym, zlecający Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizujący badanie Instytut Ogrodnictwa – PIB). Uaktualnienie wymagań jakościowych dla jabłek do programu „Owoce i warzywa w szkole”. Inicjatywa realizowana we współpraca z Marcinem Hermanowiczem (etap przygotowania dokumentów w tej sprawie). Opracowanie zaleceń dotyczących łańcucha dostaw jabłek – w trakcie realizacji (cel został rozszerzony o argumentację ekonomiczną). Prace zespołu referował Maciej Majewski, prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie, członek CORE TEAM i lider zespołu ds. podniesienia krajowej konsumpcji jabłek. Zespół przedstawił również pomysł stworzenia centrum kompetencyjne dla dziennikarzy, którzy piszą o jabłkach.
  • CORE TEAM 4 ds. spójnego marketingu jabłka zaprezentował analizę realizowanych działań promocyjnych jabłek. Prace zespołu referowała Paulina Kopeć - Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” (organizacja eksporterów owoców i warzyw), członek CORE TEAM i lider zespołu ds. spójnego marketingu jabłka.
  • CORE TEAM 6 ds. promocji roli owoców i warzyw w codziennym odżywianiu, Połowa Sukcesu. Zaprezentowano pola współpracy 6 dużych projektów promocyjnych (design, komunikacja, edukacja żywieniowa, współpraca z mediami), plan edukacji żywieniowej na rok 2022 i narzędzia współpracy z dietetykami (social media, konkurs, promocja) oraz projekt pod nazwą „Narodowy Dzień Sportu 18/09”, który zaowocuje pierwszą wspólną prezentacją oferty całego sektora i komunikacją, którą można określić słowami „sport zaczyna się w kuchni”. Prace zespołu referował Maciej Dolata, Partner Zarządzający agencji strategicznej INSPIRE smarter branding, na co dzień wspierającej koordynację działań realizowanych przez beneficjentów Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
  • CORE TEAM 9 Jagodowy ds. współpraca branży jagodowej zaprezentował analizę danych nt. upraw (na przykładzie borówki), zestawienie danych, które branża uznaje za niezbędne, a których nadal brakuje oraz koncepcję kontrolowania nasadzeń. Prace zespołu referowała Dominika Kozarzewska - Prezes Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody”, członek Polish Berry Cooperative, członek Rady Nadzorczej Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, koordynator prac CORE TEAMU Jagodowego. Koncepcję monitorowania nasadzeń referował Mariusz Podymniak - Członek Zarządu Hortus Media, wydawca portali jagodnik.pl i warzywapolowe.pl, współwydawca magazynu JAGODNIK, współtwórca projektów Malinowe Factory, Truskawkowe Factory, Konferencja Truskawkowa, Akademia Uprawy Truskawek, Konferencja Borówkowa oraz Konferencja Kamczacka. Członek CORE TEAMU Jagodowego i szef grupy ds. monitoringu nasadzeń. Koncepcję projektu „Aronia Innovation Conference 2022” przedstawił Paweł Eggert - producent aronii, członek Krajowego Zrzeszenia Plantatorów Aronii ARONIA POLSKA, członek CORE TEAMU Jagodowego.
  • CORE TEAM 8 ds. wdrożenia koncepcji forum współpracy sektora przedstawił idee tego projektu, formułę w jakiej jest realizowanym, rolę liderów zespołów projektowych oraz zasady współpracy w zespołach projektowych. Jednym z elementów realizacji projektu „Core Team” w roku 2022 są stałe spotkania sektora ogrodniczego z mediami, organizowane w każdy ostatni czwartek miesiąca. Są one okazją do prezentacji oferty sektora, realizacji programu edukacji żywieniowej, integracji producentów ze środowiskiem dietetyków. Będą także naturalną okazją do prezentacji efektów prac zespołów projektować. Koncepcję referował Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
     


Tagi:
źródło: