| Autor: redakcja1

Spada eksport pomidorów z Hiszpanii

W okresie ostatnich 4 lat odnotowano zniżkę eksportu pomidorów z Hiszpanii. Spadek zaobserwowano zarówno w przypadku wolumenu wysyłki jak i jej wartości.

Spada eksport pomidorów z Hiszpanii

Eksport pomidorów z Hiszpanii

Według FAMMU/FAPA, w roku 2013 kontyngent wywozu osiągnął wielkość 1,026 mln ton względem 907,6 tys. ton w roku 2016, co oznacza zniżkę o 12%. W przypadku wartości wyeksportowanych pomidorów zmalała ona w okresie ostatnich czterech lat z 1,012 mld euro do 959,5 mln euro w roku 2016. Jednak cena wywozowa za 1 kg hiszpańskich pomidorów zwiększyła się w analizowanym okresie z 0,98 euro w roku 2013 do 1,05 euro w roku minionym. Do 621 z 643 obniżyła się również liczba firm wywożących pomidory z Hiszpanii.
 
W ostatnim okresie o ponad 15% zmniejszyła się wielkość dostaw pomidorów na rynek unijny, a jako główny powód spadku należy upatrywać w zmniejszeniu spożycia tego warzywa przez unijnych obywateli o 14,3% w odniesieniu do roku 2013. W czasie ostatnich 4 lat jedynie Niemcy zwiększyli kontyngent przywozu hiszpańskich pomidorów – w roku 2016 sprowadzili oni 239,2 tys. ton względem 211,7 tys. ton w roku 2013. W sumie to Niemcy są głównym importerem tych warzyw z Hiszpanii wśród wszystkich państw członkowskich, gdyż na niemiecki rynek kierowane jest 27% pomidorów wysyłanych z Hiszpanii. Na drugim miejscu wśród największych unijnych odbiorców hiszpańskich pomidorów znalazła się Wielka Brytania z wynikiem 138,4 tys. ton w roku minionym wobec 138 tys. ton w roku 2013. Ostatnie dwa lata to trzecia pozycja dla Francji, która w 2016 roku zakupiła 130 tys. ton. Na czwartym miejscu znalazła się Holandia z wynikiem 122,7 tys. ton pomidorów, a na piątym Polska z przywozem na poziomie 62,7 tys. ton.
 
Biorąc pod uwagę nieco dłuższy okres w hiszpańskim handlu zagranicznym pomidorami – to w okresie ostatnich 10 lat zwiększył się on o 2,6% i w roku 2007 wynosił bowiem 884,2 tys. ton. Tym samym w okresie od roku 2007 do roku 2013 eksport minimalnie wzrastał, a od roku 2013 do końca roku minionego był niższy.


Tagi:
źródło: