| Autor: redakcja1

Handel polskimi produktami ogrodnictwa w 2013 r.

W 2013 roku ze względu na bardzo dobre zbiory w naszym kraju, zwłaszcza owoców z drzew, w dalszym ciągu zwiększał się wolumen eksportu zarówno produktów świeżych jak i przetworzonych – podaje FAMMU/FAPA.

Handel polskimi produktami ogrodnictwa w 2013 r.
Po rekordowym zeszłorocznym wzroście eksportu przede wszystkim owoców świeżych oraz przetworów warzywnych odnotowano w omawianym czasie minionego roku kilku – kilkunastoprocentowe zwyżki wysyłki. Łącznie w roku 2013 z Polski sprzedano za granicę świeżych i przetworzonych produktów w ilości 3,911 mln ton w stosunku do 3,571 mln ton w roku 2012. Kolejny raz najwięcej wyeksportowano jabłek, a po raz pierwszy od wielu lat odnotowano bardzo wysoki poziom dostaw do pozostałych państw unijnych.
 
Pomimo korzystnych zbiorów w Polsce w roku 2013 nie zmniejszył się import owoców i warzyw świeżych. Minimalnie więcej zakupiono przetworów owocowo-warzywnych. W 2013 saldo wymiany handlowej dla świeżych owoców i warzyw wyniosło minimalnie ponad 476,0 tys. ton w ujęciu ilościowym oraz 134,4 mln EUR w ujęciu wartościowym. W ten sposób w zeszłym roku na skutek zdecydowanie wyższej wartości sprowadzanych do Polski produktów świeżych – w szczególności owoców odnotowano nieco gorsze saldo w ujęciu wartościowym.
 
Z kolei w odniesieniu do salda wymiany handlowej polskimi przetworami owocowo-warzywnymi zanotowano dodatni poziom ponad 1,039 mln ton w ujęciu ilościowym oraz również dodatni + 1,072 mld EUR w ujęciu wartościowym. W porównaniu z rokiem poprzednim saldo wymiany handlowej polskimi przetworami w ujęciu wartościowym pozostało prawie bez zmian podobnie zresztą jak i w ujęciu ilościowym. W sumie całkowite saldo wymiany handlowej wszystkimi polskimi produktami ogrodnictwa, z wyłączeniem ziemniaków było dodatnie i wyniosło +937,0 mln EUR wobec również dodatniego salda, nieznacznie wyższego w 2012 roku +952,7 mln EUR.
 
W 2013 roku jak co roku dominujące w eksporcie były owoce świeże, których poza granice kraju wysłano w rekordowej ilości 1,488 mln ton, a więc aż o 15% więcej w porównaniu do 1,263 mln ton w roku 2012. Wartość tej sprzedaży wyniosła w omawianym czasie 714,6 mln EUR, osiągając tym samym 13% zwyżkę wobec 621,9 mln EUR roku poprzedniego. Niemal 85% wszystkich wyeksportowanych za granice owoców stanowiły jabłka.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!