| Autor: redakcja1

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych

Przebieg warunków pogodowych pod koniec 2021 r. i na początku 2022 r. sprzyjał dobremu przezimowaniu roślin sadowniczych. Opady deszczu występujące na przeważającym obszarze kraju w pierwszych tygodniach kalendarzowej zimy umożliwiły zgromadzenie wystarczającej ilości wody w glebie i wejście roślin w stan spoczynku w warunkach podobnych do optymalnych.

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych
Mimo minimalnych tylko opadów śniegu w kolejnych miesiącach i w efekcie braku okrywy śnieżnej, nie zanotowano występowania istotnych uszkodzeń mrozowych na drzewach owocowych. Okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się w większości rejonów kraju bez znaczących opóźnień, choć dynamika rozwoju roślin i pąków kwiatowych została wyhamowana przez obniżki temperatury powietrza w marcu i na początku kwietnia. Drugim czynnikiem niesprzyjającym rozwojowi roślin był notowany w marcu deficyt opadów prowadzący do przesuszeń gleby. Sytuacja uległa poprawie na początku kwietnia wraz z pojawieniem się obfitych deszczu i lokalnie występujących opadów śniegu.

Na większości plantacji krzewów owocowych w Polsce, w tym też w rejonach o wysokiej koncentracji upraw, nie odnotowano istotnych uszkodzeń mrozowych. Ze względu na dość niskie temperatury powietrza pod koniec marca i w kwietniu, spowolnieniu uległ rozwój pąków kwiatowych i liściowych na przeważającym obszarze kraju. Na negatywne warunki atmosferyczne lepiej niż w minionych latach przygotowane zostały plantacje malin, gdyż producenci uzyskując rekordowo wysokie ceny za owoce byli w stanie dostatecznie zadbać o swoje nasadzenia m.in. okrywając je agrowłókniną. W przypadku upraw truskawek, szkody związane z przymrozkami na większości plantacji także były nieznaczne i odnosiły się niemal wyłącznie nasadzeń nieosłoniętych. Większy problem dla tego gatunku stanowi natomiast brak odpowiedniej wilgotności w glebie.

Z uwagi na brak dostatecznej wilgoci w glebie, siew warzyw gruntowych w niektórych regionach kraju uległ nieznacznemu opóźnieniu, jednak większość niezbędnych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych przed siewem, została przeprowadzona terminowo. Wschody roślin, z powodu pogłębiającego się deficytu wody, są przeważnie nierównomierne, a na części plantacji jeszcze się nie rozpoczęły. Brak dostatecznego uwilgotnienia gleby wpływa też ograniczająco na skuteczność aplikowanych nawozów, przez co producenci rezygnują z ich stosowania. Jedynie na plantacjach nawadnianych i okrytych agrowłókniną warunki uprawowe umożliwiają bardziej optymalny rozwój roślin. W dobrej kondycji znajdują się także warzywa produkowane z rozsad, które są obecnie gotowe do wysadzenia na docelowe stanowiska.


Tagi:
źródło: