| Autor: redakcja1

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych

Warunki pogodowe w trakcie zimy w sezonie 2021/22 były korzystne dla drzew i krzewów owocowych.

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych
Obfite opady deszczu na jesieni 2021 r. umożliwiły zgromadzenie odpowiedniej ilości wody w glebie. Natomiast relatywnie łagodne obniżki temperatur pod koniec roku pozwoliły roślinom na optymalne wejście w stan spoczynku fizjologicznego. Mimo nieznacznych tylko opadów śniegu na przeważającym obszarze kraju i w efekcie braku trwałej okrywy śnieżnej, nie zaobserwowano istotnych uszkodzeń mrozowych drzew i krzewów w sadach.

Okres wegetacyjny w 2022 r. rozpoczął się bez większych opóźnień. Rozwój roślin został jednak spowolniony z uwagi na niewystarczającą ilość opadów. Brak deszczu prowadzący do wystąpienia suszy glebowej odczuwalny był szczególnie w marcu. Warunki pogodowe uległy poprawie na początku kwietnia, lecz w następnych tygodniach zasoby wody zgromadzonej w gruncie zaczęły się wyczerpywać. Kwitnienie drzew w sadach i krzewów na plantacjach jagodowych na przeważającym obszarze kraju było intensywne i przebiegało w dobrych warunkach, chociaż lokalnie stwierdzano nieznaczne opóźnienia. Obloty zapylaczy ocenia się jako dostateczne, jednak ze względu na pogłębiający się deficyt wody, może dochodzić do słabszego wiązania owoców i większego opadu zawiązków. Nieznaczny wpływ na kondycję roślin i świeżo tworzonych owoców miały z kolei majowe przymrozki. W przypadku upraw malin, czynnikiem ograniczającym owocowanie na pędach dwuletnich mogą być uszkodzenia powstałe w minionym roku w wyniku intensywnych opadów gradu.

Mimo braku okrywy śnieżnej, która pełni rolę ochrony termicznej dla zimujących roślin, plantacje truskawek na znacznym obszarze kraju nie ucierpiały podczas zimy 2021/22. Z uwagi na przymrozki i silne wiatry występujące na początku okresu wegetacyjnego, w części regionów kraju dochodziło jednak do uszkodzeń liści truskawek. Skala zniszczeń nie była jednak znacząca. Największym problemem notowanym na plantacjach truskawek w większości regionów kraju jest deficyt wody. Był on szczególnie dotkliwy w czasie kwitnienia roślin i zawiązywania owoców. Brak opadów może prowadzić do obniżenia potencjału plonotwórczego roślin.

W 2022 roku siew warzyw gruntowych na przeważającym obszarze kraju odbył się w zalecanych terminach, lecz w niektórych rejonach był opóźniony od kilku do kilkunastu dni. Opóźnienia dotyczyły głownie gatunków ciepłolubnych, tj. produkowanych przeważnie z rozsady, takich jak: dynia, ogórek, pomidor, czy papryka. Ze względu na nieodpowiednią ilość opadów i bardzo niską wilgotność gleby notowaną w następnych dniach okresu wegetacyjnego, wschody warzyw często były nierównomierne i stosunkowo słabe. Jedynie na plantacjach, na których używano nawadnianie, problem braku wody był mniej widoczny. Warunki atmosferyczne w okresie wschodów roślin sprzyjały stosowanej ochronie chemicznej przed patogenami i szkodnikami, jednak utrudniały przyswajanie składników odżywczych zawartych w nawozach mineralnych.

Zaopatrzenie w nasiona w tym sezonie przeważnie odpowiadało potrzebom producentów. Największy problem stanowiło ograniczenie dostępności większości nawozów mineralnych z powodu znacznego wzrostu ich cen. Systematycznie zwiększa się też liczba środków ochrony roślin dopuszczonych do użytku w uprawach ogrodniczych.


Tagi:
źródło: