| Autor: redakcja1

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych

Podobnie jak przed rokiem, łagodny przebieg zimy w sezonie 2022/23 umożliwił roślinom sadowniczym zachowanie dobrej kondycji.

Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych
Stopniowa obniżka temperatury powietrza pod koniec 2022 r. stwarzała dogodne warunki do wejścia w stan spoczynku zimowego. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu występujące od października do lutego pozytywnie wpłynęły na stan zasobów wód gruntowych. Stosunkowo wysokie temperatury powietrza utrzymujące się w trakcie tego okresu i jedynie sporadycznie występujące krótkotrwałe przymrozki nie spowodowały strat mrozowych.

Sprzyjające warunki atmosferyczne w styczniu i lutym w wielu regionach kraju przyczyniły się do pobudzenia roślin. Pogorszenie warunków pogodowych w marcu i na początku kwietnia spowolniło ich rozwój, lecz jednocześnie pozwoliło zabezpieczyć pąki kwiatowe przed przemarznięciem w następnych tygodniach. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na kondycję drzew i krzewów w tym czasie były liczne opady deszczu notowane w wielu regionach kraju. Z drugiej strony nie były to warunki sprzyjające prowadzeniu zabiegów ochronnych przed chorobami grzybowymi. Mimo braku okrywy śnieżnej nie zaobserwowano strat ani uszkodzeń mrozowych na plantacjach krzewów owocowych. Ich rozwój został jednak nieznacznie spowolniony niskimi temperaturami powietrza w marcu i na początku kwietnia. Szkód wywołanych przymrozkami nie stwierdzono również na plantacjach truskawek. Z powodu niskich temperatur powietrza rozwój tych roślin na początku okresu wegetacyjnego był jednak ograniczony.

Nieznacznie wolniej rozwijają się także truskawki uprawiane pod folią. Niskie temperatury powietrza, lokalnie spadające w ciągu nocy poniżej zera oraz znaczne uwilgotnienie gleby pod koniec marca i na początku kwietnia uniemożliwiły terminowe przeprowadzenie prac polowych w wielu regionach kraju, przyczyniając się do opóźnienia siewów warzyw gruntowych. Tam gdzie siewy się rozpoczęły, takich gatunków jak: marchew, groch, cebula pietruszka oraz rzodkiewka, ich zaawansowanie jest przeważnie mniejsze niż w latach poprzednich. W wyniku czego wschody roślin są słabe, a w części regionów kraju dotychczas nie nastąpiły. Z powodu niekorzystnych warunków termicznych do gruntu nie trafiły jeszcze warzywa produkowane z rozsad. Dzięki dużej zasobności gleby w wodę, spodziewany wzrost temperatur powietrza spowoduje znaczne przyspieszenie wegetacji roślin.


Tagi:
źródło: