| Autor: redakcja1

Niskie ceny polskich owiec

W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż przeciętnej ceny w UE-28.

Niskie ceny polskich owiec
 
Cena polskich owiec ciężkich wyniosła 369,7 EUR/100 kg i była o 2,3% większa niż w I półroczu 2017 r. Zwyżka cen wyrażonych w złotych była jeszcze mniejsza niż cen wyrażonych w euro, gdyż wpłynęła na niego aprecjacja złotego wobec euro. W I półroczu 2018 r. cena wyniosła 6,65 zł/kg w stosunku do 6,61 zł/kg rok wcześniej.
 
W drugiej połowie minionego roku wzrost cen polskich owiec ciężkich był wyższy niż średniej ceny w UE-28. W III kwartale cena polskich owiec ciężkich wyniosła 427,2 EUR i była o 21,5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2017 r. W październiku wyniosła ona 423,2 EUR i była o 18,2% większa niż rok wcześniej.
 


Tagi:
źródło: