ubój owiec i strony powiązane

 • 2019-05-15

  Spadek cen unijnych jagniąt

  Owce i kozy

  W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, w tym w marcu o 2%.

 • 2019-04-18

  W UE maleją ceny jagniąt

  Owce i kozy

  Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej cena jagniąt w UE-28 wyniosła w 2018 r. 542,1 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 2,4% mniejsza niż w 2017 r. Cena owiec ciężkich wyniosła z kolei 530,2 EUR/100 kg i była większa o 7,4%.

 • 2019-03-20

  Rośnie cena owiec

  Owce i kozy

  W styczniu 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 540,1 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 501,2 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% mniejsza niż przed rokiem, a owiec ciężkich o tyle samo większa.

 • 2019-02-03

  Niższa cena jagniąt

  Owce i kozy

  W pierwszej połowie 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich rosły. W związku z tym, cena jagniąt w UE-28 wyniosła w I półroczu 2018 r. 523,2 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 3,8% mniejsza niż rok wcześniej.

 • 2019-01-07

  Niskie ceny polskich owiec

  Owce i kozy

  W I połowie 2018 r. ceny polskich owiec ciężkich były stosunkowo niskie, a ich roczny wzrost mniejszy niż przeciętnej ceny w UE-28.

 • 2019-01-06

  Spadek cen jagniąt

  Owce i kozy

  W pierwszym półroczu 2018 r. ceny jagniąt zmniejszały się, a ceny owiec ciężkich rosły.

 • 2018-12-10

  Ceny owiec rzeźnych

  Owce i kozy

  Owce rzeźne sprzedawane były przede wszystkim we Włoszech i w Holandii.

 • 2018-12-10

  Spadek eksportu owiec

  Owce i kozy

  W I półroczu 2018 r. eksport owiec w przeliczeniu na mięso w sumie z wysyłką mięsa baraniego, wyniósł 491 t i był o 26% niższy niż w I półroczu 2017 r.

 • 2018-10-31

  Produkcja i handel baraniną

  Owce i kozy

  W 2018 r. produkcja baraniny w UE-28 w skali roku może być mniejsza o 1,1%.

 • 2018-09-18

  Wzrost ubojów owiec

  Owce i kozy

  W okresie od stycznia do maja 2018 r. w UE-28, uboje owiec wyrażone w tonach wagi poubojowej były większe niż rok wcześniej o 3,8%.