| Autor: redakcja1

Rośnie cena owiec

W styczniu 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 540,1 EUR/100 kg, a owiec ciężkich 501,2 EUR/100 kg wagi poubojowej. Cena jagniąt była o 1% mniejsza niż przed rokiem, a owiec ciężkich o tyle samo większa.

Rośnie cena owiec
Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w lutym 2019 r. cena jagniąt wyniosła 517,5 EUR, a owiec ciężkich 497,4 EUR/100 kg. W stosunku do cen z lutego 2018 r. cena jagniąt była wyższa o 0,3%, a owiec ciężkich niższa o 5%.
 
W styczniu 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 434,9 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 19,5% większa niż w styczniu 2018 r. W lutym wyniosła ona 434,1 EUR i była o 18% wyższa niż rok wcześniej. Od pewnego czasu ceny polskich owiec ciężkich charakteryzują się większą dynamiką wzrostu niż średnie ceny unijne. Zwiększają się też w sytuacji, gdy ceny w UE- 8 maleją.
 
W efekcie maleje różnica między ceną polskich owiec, a ich ceną unijną. Z jednej strony jest to dobre dla producentów, ale z drugiej, sukcesywnie wyczerpuje się przewaga konkurencyjna polskich owiec na rynku unijnym. W styczniu 2019 r. cena polskich owiec była o 13% niższa od ceny unijnej, podczas gdy w styczniu 2018 r. o 26%.


Tagi:
źródło: