| Autor: redakcja1

Spadek eksportu owiec

W I półroczu 2018 r. eksport owiec w przeliczeniu na mięso w sumie z wysyłką mięsa baraniego, wyniósł 491 t i był o 26% niższy niż w I półroczu 2017 r.

Spadek eksportu owiec
Wywóz owiec w ekwiwalencie mięsa wyniósł 225 t, a mięsa owczego - 266 t. W stosunku do I półrocza 2017 r., eksport owiec był mniejszy o 41%, a mięsa o 6%. Udział owiec rzeźnych w wysyłce zmalał z 57% do 46%. Owce rzeźne sprzedawane były przede wszystkim we Włoszech i w Holandii.
 
W I półroczu 2018 r. eksport owiec do Włoch wyniósł 138 t, a do Holandii 42 t. W odniesieniu do I półrocza 2017 r. dostawy do Włoch były niższe o 33%, a do Holandii o 39%. Wysyłka do Włoch stanowiła 62% eksportu owiec, a do Holandii - 19%. Pozostałe owce sprzedano w Słowacji.
 
Cena owiec w wywozie w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,37 EUR/kg wagi żywej i była o 5% wyższa niż w I półroczu 2017 r., w którym osiągnęła 2,26 EUR/kg. W ujęciu roku cena dostaw do Włoch zwiększyła się o 10%.
 
W I półroczu 2018 r. cena mięsa w wysyłce wyniosła 6,08 EUR/kg wagi poubojowej i była niższa o 10% niż w przed rokiem. Ze sprzedaży żywca i mięsa baraniego otrzymano w I półroczu 2018 r. w sumie 2,9 mln EUR, a więc mniej o 12% niż rok wcześniej. Szacuje się, że w 2018 r. polski wywóz żywca i mięsa baraniego może być o 25% mniejszy od ubiegłorocznego. Jego wartość może być jednak większa z uwagi na wzrost cen.
 
W I półroczu 2018 r. import owiec i mięsa baraniego wyniósł 529 t i był o 12,5% niższy niż rok wcześniej. Pomimo jego obniżki, saldo handlu zagranicznego żywcem i mięsem baranim było ujemne i wynosiło 38 t. Przedmiotem przywozu było przede wszystkim mięso mrożone, które nabywano w Nowej Zelandii - 91% udziału. Wartość zakupu wyniosła 3,3 mln EUR i była o 23% większa niż w I półroczu 2017 r. Ocenia się, że w 2018 r. import może być o 13% niższy od zeszłorocznego, ale stosunkowo duży spadek wysyłki i tak pogłębi ujemne saldo polskiego handlu zagranicznego żywcem i mięsem baranim.


Tagi:
źródło: