| Autor: redakcja1

W UE maleją ceny jagniąt

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej cena jagniąt w UE-28 wyniosła w 2018 r. 542,1 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 2,4% mniejsza niż w 2017 r. Cena owiec ciężkich wyniosła z kolei 530,2 EUR/100 kg i była większa o 7,4%.

W UE maleją ceny jagniąt
W poszczególnych miesiącach 2018 r. trendy cen były zmienne. To samo odnosi się I kwartału 2019 r. W styczniu 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 540,1 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w lutym 518,8 EUR/100 kg. Cena owiec ciężkich wyniosła 501,4 EUR/kg w styczniu i 498,3 EUR/100 kg w lutym bieżącego roku.
 
W stosunku do tych samych miesięcy 2018 r. cena jagniąt w styczniu była o 0,5% niższa, a w lutym o tyle samo wyższa. Cena owiec ciężkich na początku roku była większa o 1,3%, a w lutym mniejsza o 4,4%. Według nieostatecznych danych Komisji Europejskiej, w marcu 2019 r. cena jagniąt wyniosła 523,5 EUR, a owiec ciężkich 507,8 EUR/100 kg. W porównaniu do cen z marca 2018 r. cena jagniąt była niższa o 2%, a owiec ciężkich o 11%.


Tagi:
źródło: