| Autor: redakcja1

Wzrost cen jagniąt

W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE-28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 538 EUR.

Wzrost cen jagniąt
Cena w I kwartale była o 1% mniejsza niż rok wcześniej, a w II kwartale o 4% większa. W UE-28 cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 503 EUR/100 kg i była niższa o 6% niż rok wcześniej. W II kwartale wyniosła ona 540 EUR i była mniejsza niż w II kwartale 2018 r. o 11%.
 
W odróżnieniu od cen unijnych, ceny polskich owiec ciężkich były wyższe w obu kwartałach. W I kwartale cena owiec wyniosła 435 EUR/100 kg i była o 18% większa niż przed rokiem. W II kwartale wyniosła ona 444 EUR/100 kg i była wyższa niż rok wcześniej o 20%.
 
W efekcie nierównomiernych zmian cen w Polsce i średniej w UE-28 maleje różnica w poziomie tych cen. W 2017 r. wynosiła ona 27% na niekorzyść cen polskich owiec, w 2018 r. zmalała do 25%, a w I półroczu 2019 r. do ok. 15%. Zwyżka cen wyrażonych w euro nie przekłada się jednak na wzrost cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego wobec euro.
 
W I kwartale 2019 r. cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg i była o 3% mniejsza niż w I kwartale 2018 r. W II kwartale wyniosła ona 6,55 zł/kg i była o 1% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!