| Autor: redakcja1

Wzrost uboju owiec

W okresie od stycznia do końca lipca 2019 r. uboje owiec w UE-28 były o 4% wyższe niż przed rokiem.

Wzrost uboju owiec
 
Spowolnienie dynamiki zwyżki ubojów może zapowiadać zmianę trendu, a tym samym zmianę trendu cen. Tym bardziej, że odnośnie największych producentów, jak Wielka Brytania czy Rumunia.
 
W 2019 r., w Unii Europejskiej mamy do czynienia z postępującą obniżką cen jagniąt i owiec ciężkich. W I kwartale 2019 r. cena jagniąt w UE- 28 wyniosła 528 EUR/100 kg wagi poubojowej, w II kwartale 538 EUR, a w III kwartale 530 EUR/100 kg. Cena w I kwartale była o 1% mniejsza niż w roku poprzednim, a w II kwartale o 4% większa. Wzrost ceny był jednak krótkotrwały, bo w III kwartale cena jagniąt była ponownie o 4% niższa niż rok wcześniej. W październiku cena jagniąt wyniosła 569 EUR i była o 1% mniejsza niż w październiku 2018 r. Ceny owiec ciężkich zmalały w jeszcze większym stopniu. W UE-28 cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 2019 r. 503 EUR/100 kg i była o 6% mniejsza niż rok wcześniej. W II kwartale wyniosła ona 540 EUR, a w III kwartale 465 EUR. Ceny te były niższe niż w porównywalnych kwartałach przed rokiem odpowiednio o 11% i 8%. W październiku cena owiec ciężkich w UE-28 wyniosła 466 EUR/100 kg i była o 2% mniejsza niż przed rokiem.
 
W odróżnieniu od cen unijnych, ceny polskich owiec ciężkich były większe w relacji rocznej. W I kwartale 2019 r. cena owiec wyniosła 435 EUR/100 kg, a w II kwartale 444 EUR/100 kg. Ceny te były większe niż w tych samych kwartałach 2018 r. odpowiednio o 18% i 20%. W III kwartale cena ta wyniosła 436 EUR i była o 2,6% wyższa. W efekcie nierównomiernych zmian cen w Polsce i średniej w UE-28 obniżyła się różnica w poziomie tych cen. W III kwartale 2018 r. wynosiła ona 18% na niekorzyść cen polskich owiec, a w III kwartale 2019 r. zmalała do 6%. W październiku 2019 r. cena polskich owiec ciężkich wyniosła 434 EUR/100 kg i była o 2,6% większa niż w październiku 2018 r. W odniesieniu do średniej ceny w UE-28 była ona o 7% niższa.
 
Wzrost cen wyrażonych w euro nie przełożył się na adekwatne zwiększenie się cen wyrażonych w złotych, pomimo sprzyjającej im deprecjacji złotego wobec euro. W I kwartale 2019 r. cena skupu owiec w Polsce wyniosła 6,62 zł/kg, a w II kwartale 6,55 zł/kg. Cena w I kwartale była o 3% mniejsza niż rok wcześniej, a w II kwartale o 1% większa. W III kwartale cena skupu owiec wyniosła 6,10 zł/kg i była o 6% wyższa niż w porównywalnym kwartale 2018 r. W październiku cena skupu owiec wyniosła 6,22 zł/kg i była o prawie 2% wyższa niż rok wcześniej.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!