| Autor: redakcja1

W kwietniu podrożały pasze dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kwietniu o 0,2% podrożały pasze dla bydła do 1400 zł/t, przy czym w marcu było to 1397 zł/t.

W kwietniu podrożały pasze dla bydła

Ceny sprzedaży pasz dla bydła


Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od marca do kwietnia 2017 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie premiksów w przeliczeniu na 1% – o 54,8% do 2787 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku preparatów mlekozastępczych o 2,8% do 4216 zł/t, a także mieszanek paszowych mineralnych i uzupełniających o odpowiednio – 0,6% i 0,3% do 2995 zł/t i 1171 zł/t. Z kolei notowania mieszanek paszowych pełnoporcjowych spadły o 2,7% do 1261 zł/t.
 
Wśród m.p. uzupełniających największa zwyżka dotyczyła opasów, bo o 2,7% do 1985 zł/t, a najmniejsza – cieląt o 0,5% do 1680 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do uniwersalnych – o 1,7 % do 931 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 77,9% miały m.p. uniwersalne dla krów mlecznych, a najmniejszy – cielęta – 2,6%. Co ciekawe, jedynie udział mieszanek paszowych dla krów mlecznych się zwiększył o 2,1%, a cieląt zmalał najmocniej, bo o 12,9%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do uniwersalnych, bo o 5,6% do 3354 zł/t, a najmniejszy – krów mlecznych o 1% do 3142 zł/t. Natomiast najbardziej potaniały mieszanki paszowe mineralne dla opasów o 2,2% do 1985 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 2,8%, a najmniejszy – cieląt – 0,1%. Jednakże na uwagę zasługuje zniżka udziałów w strukturze cieląt wynosząca 37,6%, chociaż względem opasów to więcej o 13,4%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla opasów o 69,8% do 3550 zł/t, a najmniej dla cieląt – 17,6% do 1870 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,7%, a zerowy udział w strukturze przypadł opasom. Spory, bo odpowiednio 39,2% i 45,7% spadek udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do premiksów uniwersalnych i dla cieląt.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: