| Autor: redakcja1

W lipcu spadły ceny pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w lipcu pasze dla bydła kosztowały mniej o 0,8% niż miesiąc wcześniej, czyli 1523 zł/t.

W lipcu spadły ceny pasz dla bydła
Ceny sprzedaży pasz dla bydła

Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od czerwca do lipca 2020 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie mieszanek paszowych uzupełniających – o 1,9% do 1317 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku preparatów mlekozastępczych o 0,7% do 4898 zł/t, a także spadek cen mieszanek paszowych pełnoporcjowych – 0,9% do 1375 zł/t oraz premiksów w przeliczeniu na 1% o 0,9% do 2396 zł/t i mieszanek paszowych mineralnych – 6,6% do 2731 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła krów mlecznych, bo o 2,4% do 1271 zł/t, a największy spadek – uniwersalnych – o 3,4% do 3340 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 78% miały krowy mleczne, a najmniejszy – uniwersalne – 0,2%. Co ciekawe, udział mieszanek paszowych dla opasów się zmniejszył najbardziej, bo o 5,8%, a uniwersalnych wzrósł najmocniej, bo o 10,2%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do opasów, bo o 2,9% do 2513 zł/t, a największy spadek do krów mlecznych o 9,4% do 2629 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 3,4%, a najmniejszy – cieląt – 0,1%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej podrożały premiksy przeznaczone dla krów mlecznych o 3,7% do 2711 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,7%.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!