| Autor: redakcja1

W maju dalszy wzrost cen pasz dla bydła

Z danych zebranych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w maju o 2,7% podrożały pasze dla bydła do 1437 zł/t, przy czym w kwietniu było to 1400 zł/t.

W maju dalszy wzrost cen pasz dla bydła

Ceny sprzedaży pasz dla bydła


Według ekspertów resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.) w okresie od kwietnia do maja 2017 roku największy wzrost cen zaobserwowano w obrębie m.p. uzupełniających – o 3,4% do 1211 zł/t. Mniejszy wzrost odnotowano w przypadku mieszanek paszowych pełnoporcjowych o 2,4% do 1291 zł/t. Z kolei notowania premiksów w przeliczeniu na 1% spadły o 23% do 2146 zł/t, a także preparatów mlekozastępczych – 1,7% do 4145 zł/t i mieszanek paszowych mineralnych – 1,1% do 2962 zł/t.
 
Wśród mieszanek paszowych uzupełniających największa zwyżka dotyczyła krów mlecznych, bo o 3,9% do 1189 zł/t, a najmniejsza – uniwersalnych o 1,6% do 946 zł/t. Z kolei największy spadek odnosił się do cieląt – o 5% do 1596 zł/t. Przy czym największy udział wynoszący 76,1% miały krowy mleczne, a najmniejszy – cielęta i uniwersalne – 3,2%. Co ciekawe, jedynie udział mieszanek paszowych dla krów mlecznych się zwiększył o 2,1%, a cieląt zmalał najmocniej, bo o 12,9%.
 
Jeśli chodzi o m.p. mineralne to w analizowanym okresie największy wzrost odnosił się do cieląt, bo o 4,3% do 2580 zł/t, a najmniejszy – opasów o 1,4% do 2012 zł/t. Natomiast najbardziej potaniały mieszanki paszowe mineralne dla krów mlecznych o 2,3% do 3071 zł/t. W przypadku udziału, to największy dotyczy krów mlecznych – 2,9%, a najmniejszy – cieląt – 0,2%. Jednakże na uwagę zasługuje zwyżka udziałów w strukturze cieląt wynosząca 42,1%, chociaż względem opasów to mniej o 9,2%.
 
Biorąc pod uwagę premiksy w przeliczeniu na 1%, to najwięcej potaniały premiksy przeznaczone dla krów mlecznych o 16,7% do 2824 zł/t, a najmniej dla cieląt – 13,2% do 1624 zł/t. Tutaj największy udział miały premiksy dla krów mlecznych – 0,7%, a zerowy udział w strukturze przypadł opasom. Spory, bo odpowiednio 72,8% wzrost udziału w obrębie miesiąca zaobserwowano w odniesieniu do premiksów uniwersalnych.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!