| Autor: mikolaj

Wysoki eksport śruty rzepakowej z Polski

W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2014 r. produkcja śruty rzepakowej w Polsce była dużo większa niż przed rokiem. Większemu przerobowi rzepaku, a co za tym idzie wzrostowi produkcji oleju i śruty sprzyjała wysoka podaż krajowego surowca - informuje Bank BGŻ.

Wysoki eksport śruty rzepakowej z Polski

Zużycie wysokobiałkowych surowców paszowych

W strukturze zużycia wysokobiałkowych surowców paszowych w Polsce od lat dominują śruty oleistych. Wśród nich największe znaczenie ma śruta sojowa (z 55-65-procentowym udziałem w konsumpcji w ostatnich trzech sezonach. Drugą najpopularniejszą śrutą jest rzepakowa (20-24%), a trzecią słonecznikowa (14-20%).

Produkcja śruty rzepakowej

Jeśli chodzi o śrutę rzepakową, jej produkcja w Polsce jest znacznie większa niż krajowe zużycie. Wg wyliczeń IERiGŻ, w ostatnich trzech latach produkcja kształtowała się na poziomie ok. 1-1,3 mln t. Z tego ok. 40-50% każdego roku przeznaczano na eksport.

Eksport śruty rzepakowej

W analizowanym okresie na eksport trafiło 331 tys. t śruty rzepakowej. W porównaniu z tymi samymi miesiącami w 2013 roku wolumen wywozu zwiększył się o 38%. Jednak ze względu na spadek cen, wartość eksportu zwiększyła się w znacznie mniejszym stopniu, bo o 29% r/r, osiągajaąc ok. 88,5 mln euro.

Największym odbiorcą tego surowca była Hiszpania, gdzie trafiło ok. 77 tys. t śruty. Duże ilości trafiły również do Niemiec (75 tys. t) oraz na Łotwę (ok. 41 tys. t). Łącznie do 3 ww. krajów sprzedano ok. 58% śruty rzepakowej wyeksportowanej z Polski ogółem.

Import śruty rzepakowej

Jeśli chodzi o import śruty rzepakowej do naszego kraju, jego skala jest stosunkowo niewielka w zestawieniu z wolumenem eksportu. W okresie styczeń-lipiec 2014 import tego surowca wyniósł 43,3 tys. t wobec 42,7 tys. t przed rokiem.

Najwięcej śruty do Polski sprowadzono z Niemiec (20 tys. t). Wśród dostawców na drugim miejscu uplasowała się Białoruś (8 tys. t), a na dalszej pozycji Ukraina (6 tys. t). Udział 3 ww. krajów w polskim imporcie śruty rzepakowej wyniósł blisko 80%.

Ceny śruty rzepakowej

Warto dodać, że obecnie ceny śruty rzepakowej są znacznie niższe niż przed rokiem. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w okresie 5-12 października przeciętna cena sprzedaży śruty netto wyniosła ok. 769 zł/t i była o 9% niższa r/r. Natomiast od początku bieżącego sezonu na rynku rzepaku - tj. od lipca br. - przeciętna cena śruty kształtuje się na poziomie 799 zł/t, co w relacji rocznej oznacza spadek o 12%.


Tagi:
źródło: