śruta rzepakowa i strony powiązane

 • 2020-01-14

  Wzrost cen oleistych

  Rośliny oleiste

  Jak wynika z najnowszej prognozy Oil World, w sezonu 2019/2020 w europejskich portach ceny amerykańskiej soi wyniosą 385 USD/t (cif Rotterdam), a europejskiego rzepaku 440 USD/t (cif Hamburg) i będą odpowiednio o 3,8% i 4,3% większe niż w poprzednim sezonie.

 • 2019-11-22

  Wzrost cen rzepaku

  Rośliny oleiste

  Od początku sezonu 2019/2020, ze względu na obniżkę zbiorów rzepaku w Europie i na świecie, jego ceny na europejskim rynku powoli rosną.

 • 2019-11-13

  Wzrost cen oleistych

  Rośliny oleiste

  W sezonie 2019/2020 z uwagi na mniejsze globalne zbiory nasion oleistych, przy zwiększającym się ich zużyciu, szacuje się wzrost cen nasion oleistych i olejów roślinnych na międzynarodowym rynku, ale w dalszym ciągu, z wyjątkiem rzepaku i oleju rzepakowego, będą one mniejsze niż przed dwoma sezonami.

 • 2019-05-12

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (09.05.2019)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 21.04-05.05.2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.

 • 2019-04-22

  Minimalny wzrost przerobu rzepaku

  Rośliny oleiste

  W styczniu 2019 r. krajowy przerób rzepaku był nieznaczne wyższe niż w grudniu 2018 r., ale wzrósł sporo w ujęciu roku.

 • 2019-02-13

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (03.02.2019)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 27.01-3.02.2019 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do spadku cen makuchu rzepakowego.

 • 2019-01-23

  Większy przerób rzepaku

  W październiku 2018 r. duże i średnie zakłady przemysłu tłuszczowego, tj. zatrudniające 50 i więcej osób wyprodukowały 100,9 tys. t surowego oleju rzepakowego, a więc o 15,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 1,1% mniej niż w tym samym okresie 2017 r.

 • 2019-01-24

  Spadek cen rzepaku w portach europejskich

  Rośliny oleiste

  W portach europejskich w listopadzie 2018 r. rzepak można było nabyć w cenie 427 USD/t (cif Hamburg), a więc taniej o 5 USD/t niż przed miesiącem i o 11 USD/t niż przed rokiem.

 • 2018-11-30

  Wzrost obrotów handlu produktami oleistymi

  Rośliny oleiste

  W sierpniu br. wzrosły obroty handlu zagranicznego produktami oleistymi, zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Wyjątkiem był niższy niż w poprzednim miesiącu zakup nasion oleistych.

 • 2018-11-20

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (11.11.2018)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 4-11.11.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego. Spadły ceny natomiast oleju rzepakowego.

 • 2018-10-19

  Wzrost przerobu rzepaku

  Rośliny oleiste

  W czasie siedmiu miesięcy br. krajowy przerób rzepaku był wyższy niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

 • 2018-09-25

  Wzrost przerobu rzepaku

  Rośliny oleiste

  W I połowie br. krajowy przerób rzepaku był większy rok wcześniej.

 • 2018-09-25

  Wzrost cen europejskiego rzepaku

  Rośliny oleiste

  W efekcie mniejszych zbiorów rzepaku w Europie i na świecie w lipcu jego ceny w portach europejskich były większe niż przed rokiem. W lipcu za rzepak płacono 436 USD/t (cif Hamburg), a wiec o 1,2% więcej niż w lipcu poprzedniego roku.

 • 2018-08-01

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (22.07.2018)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 16 - 22.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku, oleju rzepakowego rafinowanego i makucha rzepakowego.

 • 2018-07-17

  Ceny rzepaku i produktów jego przerobu (08.07.2018)

  Rośliny oleiste

  Analiza cen zebranych w ZSRIR MRiRW wskazuje, iż w okresie 1-8.07.2018 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup rzepaku i produktów jego przerobu w Polsce doszło do wzrostu cen nasion rzepaku i oleju rzepakowego. Zmalały ceny śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego.