| Autor: redakcja1

Podatek rolny w 2016 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2015 r. przeciętna cena skupu żyta wyniosła 53,75 za 1 kwintal. W związku z tym, w 2016 roku podatek rolny będzie niższy.

Podatek rolny w 2016 r.

Podatek rolny 2016

Przy obliczaniu podatku rolnego na 2016 r. podstawą wyliczenia od 1 ha gruntów jest równowartość pieniężna 2,5 lub 5 q żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynoszącej 53,75 zł za 1 dt.

Stąd przyszłym roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 134,37 zł od 1 ha gruntu rolnego w odniesieniu do obecnej, która jest na poziomie 153,43 zł od 1 ha - 2,5 q żyta.

Natomiast stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych, a więc o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi aktualnie 306,85 zł od 1 ha, w 2016 roku wyniesie 268,75 zł - 5 q żyta.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyłączeniem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!