| Autor: mikolaj

Struktura upraw zbożowych w ogólnej powierzchni zbóż w Polsce w 2012 roku

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w procentowy udział zbóż ogółem w strukturze ogólnej powierzchni zasiewów wyniósł 73,8%. W 2012 roku uprawę zbóż prowadzono na 7699,8 tys. ha, a w porównaniu do 2011 roku powierzchnia uprawy zbóż ogółem zmniejszyła się o 102,0 tys. ha (o 1,3%).

Struktura upraw zbożowych w ogólnej powierzchni zbóż w Polsce w 2012 roku
W 2012 roku powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosła 7063,8 tys. ha i była mniejsza w porównaniu z 2011 r. o 313,0 tys. ha (o 4,1%).

W strukturze uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi utrzymuje się pozytywna tendencja wzrostu udziału powierzchni zasiewów zbóż intensywnych. W ciągu ostatniego roku nastąpił niewielki wzrost ich udziału – o 0,1 pkt proc.

Ze względu na duże wymarznięcia zbóż podczas zimy 2011/2012 r. i przedwiośnia 2012 r. i konieczność dokonywania przesiewów, znacznemu zaburzeniu uległa struktura zasiewów zbóż. Zaorane oziminy zastąpiono zbożami jarymi i kukurydzą. W strukturze zasiewów zbóż odnotowano znaczny spadek zasiewów pszenicy, pszenżyta, zaś znaczny wzrost kukurydzy na ziarno, jęczmienia i mieszanek zbożowych.

Przeprowadzone badania wskazują zatem, iż największy udział w strukturze ogólnej powierzchni upraw zbóż charakteryzował pszenicę, którą zasiano na 27% areale ziemi. Kolejne miejsce w zestawieniu zajmują zasiewy mieszanek zbożowych, jęczmienia, żyta i pszenżyta, które uprawiano odpowiednio na: 16,6% (mieszanki zbożowe), 15,1% (jęczmień), 13,5% (żyto), 12,9% (pszenżyto) powierzchni upraw zbóż. Z kolei mniejszy udział w strukturze zasiewów zbóż był związany z uprawą kukurydzy na ziarno (7%), owsa (6,7%) oraz gryki (0,9%) i proso (0,3%).

Zapoznaj się także z ogólną strukturą powierzchni zasiewów w Polsce w 2012 roku.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!