| Autor: redakcja1

Co w końcu z nowym prawem łowieckim?

W 2014 toku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, na który czekali rolnicy i który był potwierdzeniem ich wątpliwości w zakresie prawa łowieckiego. Zgodnie z tym orzeczeniem ustawa Prawo łowieckie narusza zarówno konstytucyjne prawa obywatelskie, jak też stoi w sprzeczności z regulacjami Unii Europejskiej. W szczególności podważone zostały zapisy łamiące prawa właściciela nieruchomości do pełnego dysponowania swoją własnością, który nie ma dziś prawa głosu chociażby w momencie ustalania granic obwodu łowieckiego. Na wprowadzenie zmian było 18 miesięcy.

Co w końcu z nowym prawem łowieckim?
Faktycznie w niedługim czasie wpłynęły projekty poselski i rządowy, które skierowano do dalszych prac w komisjach połączone w jeden wspólny dokument. Ze względu na liczne protesty i uwagi do projektu wycofano go z drugiego czytania w sejmie i skierowano ponownie do konsultacji. Po wznowieniu prac nad ustawą i przyjęto jej zapisy przez parlament w czerwcu 2016 r.
 
Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 października 2016 r. wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2017 rok środków na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie. Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów, w tej sprawie wpłynęła do KRIR 16 listopada 2016 r. – Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawa okołobudżetowa) została uchwalona przez Sejm w dniu 4 listopada br. i przekazana do Senatu. Z zapisu art. 22 pkt 2 tej ustawy wynika, że zmiany zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, w zakresie w jakim tworzy się Fundusz Odszkodowawczy wejdą w życie, nie jak pierwotnie zakładano z dniem 1 stycznia 2017 r., lecz z dniem 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy okołobudżetowej, zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących Funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie. Ustawa okołobudżetowa proponuje zatem odpowiednio wydłużone vacatio legis (termin na wprowadzenie przepisów), z założeniem skutków dla budżetu państwa dopiero od 2018 r. Zatem należy przyjąć, że w roku 2017 będą obowiązywały dotychczasowe zasady finansowania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
 
Tymczasem rok 2017 był rokiem opiniowania przedłużenia 10-letnich umów na dzierżawę obwodów łowieckich, dla części obwodów opinie te zostaną wydane w roku 2018. Członkowie samorządu rolniczego wielokrotnie zwracali uwagę na konieczność udziału w procesie opiniotwórczym właścicieli nieruchomości, których opinia ta dotyczy. W tym okresie nasiliły się konflikty z kołami łowieckimi, którym zależało na przedłużeniu dzierżaw, a które do tej pory nie dbały o właściwy kontakt z rolnikami. Wielkopolska Izba Rolnicza wydała opinie dla 381 obwodów, w tym 8 opinii negatywnych. Nawiązano współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim, aby wspólnie pracować nad kompromisowymi rozwiązaniami satysfakcjonującymi obie zwaśnione często strony. Z nadzieją upatrywano wejścia w życie od 2018 roku Funduszu Odszkodowawczego oraz nowych zasad szacowania szkód.
 
Niestety zgodnie z ostatnimi informacjami, które pojawiły się przy okazji prac nad budżetem państwa na rok 2018 r. wejście w życie nowego prawa łowieckiego znów przesunięto o rok. Ze zdziwieniem w uzasadnieniu możemy znaleźć kopię zapisów ubiegłorocznych: zmiana terminu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy w zakresie Funduszu Odszkodowawczego jest niezbędna do płynnego i skutecznego wdrożenia rozwiązań dotyczących Funduszu i zapewnienia prawidłowego jego funkcjonowania oraz nowego systemu odszkodowań za szkody łowieckie.”! Wniosek nasuwa się jeden – nikomu nie zależy na wejściu przepisów, które mogły by się przyczynić do zrekompensowania strat rolników. Sytuacja jest bardzo napięta. Coraz więcej rolników decyduje się na zaskarżenie do Sądu Administracyjnego decyzji o ustanowieniu obwodów łowieckich na ich terenie. Problem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń i ograniczenia populacji dzików również przyczynia się do zwiększenia napięć pomiędzy rolnikami i myśliwymi.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!