myśliwi i strony powiązane

 • 2017-11-20

  Co w końcu z nowym prawem łowieckim?

  Przepisy i regulacje

  W 2014 toku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, na który czekali rolnicy i który był potwierdzeniem ich wątpliwości w zakresie prawa łowieckiego. Zgodnie z tym orzeczeniem ustawa Prawo łowieckie narusza zarówno konstytucyjne prawa obywatelskie, jak też stoi w sprzeczności z regulacjami Unii Europejskiej. W szczególności podważone zostały zapisy łamiące prawa właściciela...

 • 2017-10-09

  Wielkopolska Debata Rolniczo-Łowiecka 2017

  Wielkopolska Izba Rolnicza

  Już 16 października br. o godzinie 10 w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbędzie się Debata Rolniczo-Łowiecka. Podczas tego spotkania będą omawiane tematy stanu gospodarki łowieckiej na terenie wielkopolski i nie tylko.

 • 2017-08-25

  Zmiany prawa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

  Główny Inspektorat Weterynarii

  24.08.2017 weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa rozszerza katalog działań, jakie mogą być podejmowane przez powiatowych lekarzy weterynarii, wojewodę lub ministra właściwego ds. rolnictwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

 • 2017-08-22

  Poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących

  Z życia instytucji

  24 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Głównym celem ustawy jest poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie obowiązujących regulacji w tym zakresie, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie...

 • 2017-08-22

  Myśliwi zaangażowani w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych nawałnicami

  Z kraju

  Polski Związek Łowiecki pomaga w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia. Jego członkowie uczestniczą w likwidowaniu szkód w województwie pomorskim. Związek zakupi i przekaże poszkodowanym gminom również 50 pił motorowych.

 • 2017-03-27

  PZŁ apeluje do myśliwych o rzetelne szacowanie szkód

  Z życia instytucji

  Zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego prosi wszystkich myśliwych w regionach o stosowanie dobrych praktyk podczas szacowania szkód.

 • 2015-11-04

  WWF: Zbiorowe polowania mają negatywny wpływ na gatunki zwierząt chronionych

  Leśnictwo

  Tak jak w całej Polsce, w nadleśnictwach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie organizowane są polowania zbiorowe. Z informacji udostępnionych przez RDLP Krosno, wynika, że tylko w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w sezonie łowieckim 2014/2015 odbyło się aż 31 takich polowań, w tym 12 na obszarze Nadleśnictwa Bircza, w którego granicach znajduje się...

 • 2014-02-21

  Afrykański pomór świń u dzików. Na co zwrócić uwagę

  Leśnictwo

  17 lutego 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził znalezienie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Opisywany przypadek dotyczył padłego dzika.

 • 2013-07-27

  Zakaz polowań na dzikie ptactwo?

  Przepisy i regulacje

  Jeszcze nie ucichła sprawa zakazu uboju rytualnego zwierząt hodowlanych, a obrońcy praw zwierząt zapowiadają kolejną walkę. Tym razem dotyczyć ona będzie polowania na dzikie ptaki.

 • 2013-01-24

  Szansa na dłuższy okres polowań zbiorowych na dziki na Podlasiu

  Leśnictwo

  W związku z wzrastającą systematycznie liczebnością dzików oraz narastającymi zniszczeniami w uprawach rolnych, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przychylając się do wniosku Podlaskiej Izby Rolniczej o wydłużenie okresu polowań zbiorowych na dziki do końca lutego, zwrócił się w dniu 14 stycznia br. do Ministra Środowiska z wnioskiem o rozważenie możliwości stosownej...

 • 2012-04-18

  Dziki w mieście

  Z kraju

  Między budynkami, po toruńskich ulicach spaceruje około 40 wygłodniałych dzików.

 • 2011-11-26

  Posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR

  Z życia instytucji

  25.11.2011R. W dniu 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu odbyło się posiedzenie Żagańskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żywień. Wśród poruszanych tematów głównym było zagadnienie szkód łowieckich i postępowania podczas szacowania tych szkód, które przestawił specjalista Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku Mieczysław...

 • 2011-11-19

  Szkody łowieckie w gminie Szamotuły

  Wielkopolska Izba Rolnicza

  Wielkopolska Izba Rolnicza we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły, zorganizowała w dniu 15 listopada br. szkolenie z zakresu szacowania szkód łowieckich. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, członkowie Rady Powiatowej WIR, członkowie kół łowieckich oraz przedstawiciele administracji samorządowej.