Copa i Cogeca wzywają do uproszczenia zasad WPR

Copa i Cogeca ponownie apelują o odrzucenie zaproponowanego aktu delegowanego Komisji w sprawie zazieleniania.

Copa i Cogeca wzywają do uproszczenia zasad WPR
Copa i Cogeca wzywają do prawdziwego uproszczenia złożonych zasad wspólnej polityki rolnej (WPR), szczególnie w kontekście wymogów zazieleniania. Rolnicy i spółdzielnie naprawdę potrzebują prostszych, jaśniejszych, łatwiejszych w użyciu zasad, które nie tylko pozwolą im korzystać ze środków przewidzianych w WPR lecz również wnieść wkład w większą zrównoważoność sektora rolnego.
 
Copa i Cogeca zgodziły się na wprowadzenie zazieleniania do nowej WPR pod warunkiem, że cele środowiskowe zazieleniania przynajmniej nie zaszkodzą zdolności produkcyjnej europejskiego rolnictwa. Rolnicy stosują się do wymogów zazieleniania, jednak zasady te są bardzo złożone i biurokratyczne i najczęściej nie mają wiele wspólnego z realiami pracy na roli. WPR i w szczególności zazielenianie mogą odnieść sukces jedynie jeśli rolnicy, jako osoby zarządzające gruntami, odczują wyraźne uproszczenie zasad.
 
Przy zastosowaniu normalnej praktyki rolnej, uprawy białkowe pozwalają na ograniczenie ilości stosowanych nawozów mineralnych, a co więcej wywierają korzystny wpływ na glebę i pozwalają również na ograniczenie nawożenia następnej uprawy.
 
Copa i Cogeca obserwują prace nad projektem rozporządzenia Komisji zmieniającym rozporządzenie delegowane 639/2014. W projekcie aktu delegowanego przedstawionego Radzie i Parlamentowi Europejskiemu do oceny dostrzegły pewne poprawki. Aczkolwiek, aktualny wniosek wprowadza zakaz stosowania środków ochrony roślin na uprawach wiążących azot, międzyplonie i obszarach ugorowanych jeśli są one zadeklarowane jako obszary proekologiczne.
Przepis ten nie tylko negatywnie wpłynie na sektor roślin białkowych lecz również na sektor zbóż i roślin oleistych. Co więcej, spotęguje niekorzystną presję na dochody rolników w momencie, gdy spadły one o 20% w ciągu ostatnich czterech lat (na co zwróciła uwagę Komisja Europejska).
 
Przez to aktualne dochody rolników wynoszą jedynie 40% dochodów w innych gałęziach gospodarki. Przyjęcie nowych środków doprowadzi do wzrostu importu roślin białkowych i bezpośrednio negatywnie wpłynie na konkurencyjność europejskiego rolnictwa. To wyraźne zaprzeczenie porozumienia Rady z 2013 roku w sprawie obszarów proekologicznych. Dodatkowo, postawi to pod znakiem zapytania przyszłość całego sektora roślin białkowych w UE.
 
Dlatego też zdaniem Copa-Cogeca projekt nie przyniesie niezbędnego poziomu uproszczenia, ani nie bierze w pełni pod uwagę możliwego wpływu na potencjał produkcyjny europejskiego rolnictwa. Skutki te odzwierciedlają obawy, którym nasi członkowie dawali wyraz w ciągu ostatnich miesięcy. Ze względu na wpływ niniejszego projektu wniosku na produkcję, wydajność i konkurencyjność europejskiego rolnictwa Copa-Cogeca wzywa do odrzucenia wniosku w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie delegowane 639/2014 w ramach procesu oceny Parlamentu Europejskiego.


Tagi:
źródło: