| Autor: redakcja1

DGLP w sprawie zawiadomień nt. szacowania ostatecznego

DGLP poinformowała, że szczegółowe wytyczne dotyczące zawiadamiania członków zespołu dokonującego oględzin lub ostatecznego szacowania szkód łowieckich,w trybie odwoławczym, zostały określone w art. 46d ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód łowieckich.

DGLP w sprawie zawiadomień nt. szacowania ostatecznego
Zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, zarówno nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jak i dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP zostali jednoznacznie zobowiązani w kwestii terminów oraz sposobów zawiadamiania członków zespołów biorących udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód. W przepisach tych nie wskazano jednak zakresu dokumentacji, jaka miałaby być przekazywana wraz z zawiadomieniem o wykonywanaych czynnościach na gruncie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której na prośbę kóregokolwiek z członków zespołu dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego, w każdej chwili możliwym powinno być udostępnienie niezbędnych  danych dotyczących działań w terenie.
 
Jak zaznacza Dyrekcja Generalna LP w swoim piśmie, należy zauważyć, że przekazywanie zbyt szczegółowych i obszernych informacji może niejednokrotnie zostać utrudnione ze względów technicznych. Dotyczy to w szczególności powiadomień wysyłanych przez SMS, ktore zgodnie z literą prawa są jednym z możliwych rodzajów komunikacji. Dołaczanie do nich protokołów, map lub innych dokumentów jest skomplikowane lub niekiedy niemożliwe.
 
W świetle obowiązujących przepisów Dyrektor Generalny LP, nie może zobowiązywać nadleśniczych czy dyrektorów RDLP do czynności wykraczających  poza normy prawne, a jednocześnie nie ma kompetencji do wprowadzania w nich zmian, nawet jeżeli dotyczą one wyłącznie doprecyzowania i uszczegółowienia.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!