Dodatkowe cła ze strony Stanów Zjednoczonych

Rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów pochodzących z Unii Europejskiej, wśród nich znajdują się również produkty mleczarskie takie jak jogurty, masło oraz sery, w tym Cheddar.

Dodatkowe cła ze strony Stanów Zjednoczonych

W kwietniu bieżącego roku rząd Stanów Zjednoczonych, ze względu na niewystarczające działania UE w sprawie zaprzestania subsydiowania Airbusa (konsorcjum europejskie zajmujące się produkcją samolotów), zaproponował nałożenie dodatkowych ceł na szereg produktów pochodzących z Unii Europejskiej, w tym również produktów mleczarskich. Stany Zjednoczone w 2018 roku były drugim odbiorcą produktów mleczarskich z Unii Europejskiej (pod względem wartości). Ubiegły rok zakończył się z wynikiem 1,1 mld EUR, jeśli chodzi o eksport produktów mleczarskich do Stanów Zjednoczonych. Eksport ten stanowi 11% w całkowitej sprzedaży europejskich artykułów mleczarskich. Największym zainteresowaniem ze strony USA cieszą się sery, których wartość stanowiła 80% eksportu. W ubiegłym roku największymi unijnymi dostawcami artykułów mleczarskich na rynek Stanów Zjednoczonych były Włochy (25% całkowitego eksportu z UE do Stanów Zjednoczonych) oraz Francja i Irlandia (po 18%). Wartość polskiego eksportu produktów mleczarskich na rynek Stanów Zjednoczonych była stosunkowo niewielka i wyniosła 10,3 mln EUR co stanowiło 2% wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski do krajów trzecich i 0,5% wartości eksportu produktów mleczarskich z Polski ogółem.

Wstępny wykaz produktów mleczarskich objętych cłami zawiera: jogurty, masło oraz sery, w tym Cheddar. Wolumen eksportu unijnych serów do Stanów Zjednoczonych w zeszłym roku wyniósł 134 tys. t i stanowiło to 16% łącznego wolumenu sprzedaży na rynki trzecie. Wprowadzenie wszystkich taryf mogłoby wpłynąć na ok.75% wolumenu eksportowanych serów. Stany Zjednoczone są też największym obiorcą unijnego masła. Jego wolumen eksportu wyniósł 28 tys. t, czyli 17,5% całkowitego eksportu z Unii Europejskiej w 2018 roku. Według szacunków ekspertów unijny przemysł mleczarski może stracić około 1 mld euro, jeżeli władze Stanów Zjednoczonych zdecydowałaby się na stosowanie przedstawionych taryf.Tagi:
źródło: