| Autor: redakcja12

Jakie będą warunki przyjmowania pracowników ze wschodu?

Z początkiem roku 2018 wchodzą w życie zmienione zasady zatrudniania cudzoziemców. Pozwolą one na legalną pracę obcokrajowców w Polsce nawet przez dziewięć miesięcy. Przepisy te obejmują przede wszystkim osoby zatrudnione sezonowo w rolnictwie.

Jakie będą warunki przyjmowania pracowników ze wschodu?
Pozostaje zachowana dotychczasowa forma zatrudnienia pracownika sezonowego ze Wschodu (z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii, Gruzji) poprzez złożenie w urzędzie pracy odpowiedniego oświadczenia. Ta forma pozawala jednak na zatrudnienie pracownika nie dłużej niż przez pół roku. Nowa forma umożliwia uzyskanie zezwolenia na pracę przez okres nawet dziewięciu miesięcy. Zezwolenie takie uzyska się po spełnieniu dwóch warunków: zapewnienia cudzoziemcowi płacy nie niższej niż pracownikowi polskiemu oraz wykazania, że starania o zatrudnienie na danym stanowisku rodaka nie przyniosło rezultatu.
 
Kolejne zmiany, to wprowadzenie odpłatności w wysokości 30 zł przy rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca oraz wprowadzenie obowiązku poinformowania urzędu pracy, czy obcokrajowiec, dla którego wydano uproszczone pozwolenie na pracę rzeczywiście ją podjął. Pozwoli to uzyskać konkretne dane o liczbie zatrudnionych w poszczególnych branżach pracowników zza wschodniej granicy. Dotychczas były to szacunki opiewające na 2 miliony osób i wszystko wskazuje na to, że w latach kolejnych liczba ta będzie się zwiększać.


Tagi:
źródło: