| Autor: redakcja1

Minister rozważa wydłużenie terminów stosowania nawozów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponował wprowadzenie regulacji umożliwiających późniejsze stosowanie nawozów w terminach innych niż terminy wskazane w załączniku do rozporządzenia.

Minister rozważa wydłużenie terminów stosowania nawozów
Jednak zapisy projektowanego rozporządzenia są wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 20.112014 r w sprawie C-356/13, gdzie kwestia zbyt długich terminów stosowania nawozów była jednym z zarzutów Komisji Europejskiej.
 
Wynikiem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest decyzja o zmianie sposobu realizacji w Polsce dyrektywy azotanowej, polegającej na rezygnacji z wyznaczania OSN i przyjęciu na obszarze całego kraju jednego programu działań. Zgodnie z art. 3 ust. 5 dyrektywy azotanowej, państwo członkowskie zwolnione jest z obowiązku wyznaczania OSN, jeśli ustanowi i będzie stosowało program działań na całym terytorium kraju. W związku z powyższym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) wprowadzono stosowne przepisy nakładające obowiązek opracowania i wdrożenia na terenie całego kraju program działań mających na celu ograniczenie odpływu tych związków ze źródeł rolniczych.
 
Celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Efektem wdrożenia Programu ma być wypełnienie obowiązków Polski jako państwa członkowskiego oraz realizacja zadań wynikających z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Istotą przedmiotowej propozycji jest ustanowienie na terenie całego kraju jednego programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, bez wyznaczania obszarów szczególnego narażenia na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN).
 
W związku z wdrożeniem Programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru całego kraju przewiduje się dostosowanie infrastruktury gospodarstw rolnych do wymagań określonych w Programie, tj. realizacji inwestycji w zakresie budowy urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych, a także wykonania bilansu azotu i planu nawożenia w przypadku dużych gospodarstw rolnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!