Nie będzie uproszczenia przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego

Samorząd rolniczy odniósł się w sprawie przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego.

Nie będzie uproszczenia przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego

Pomimo odnotowanego zmniejszenia skali używania opiatów oraz popytu na heroinę, w tym na tzw. "kompot", jak również zmniejszenia odsetka osób podejmujących leczenie z powodu opiatów i braku informacji wskazujących na wzrost liczby zgonów z powodu opiatów, należy zauważyć, że regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783), ograniczające dostęp do upraw maku wysoko i niskomorfinowego, zostały celowo wprowadzone w oparciu o zjawisko narkomanii. W przeszłości, przy nieograniczonym dostępie do materiału roślinnego, mak wykorzystywany był do otrzymywania tzw. "polskiej heroiny".
 

Wskazano, że niebezpieczeństwo związane z używaniem ww. narkotyku nie są związane wyłącznie z kwestią uzależnienia oraz wyniszczającym wpływem na organizm, lecz również drogą podania ww. środka do organizmu, z czym wiążą się choroby zakaźne przenoszone przez krew. Mając na uwadze dostępne dane epidemiologiczne, przekazano, że wprowadzone w przedmiotowym zakresie przepisy, przede wszystkim w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych, spowodowały że zjawisko produkcji oraz konsumpcji tzw. "polskiej heroiny" zostało zredukowane.
 

Wobec tego zaznaczono, że nie można wykluczyć, że liberalizacja przepisów w zakresie uprawy maku niskomorfinowego może przyczynić się do ponownego wzrostu produkcji i konsumpcji ww. środka odurzającego.
 

W związku z tym, resort zdrowia poinformował, że aktualnie niezasadnym wydaje się zmiana przepisów w przedmiotowym zakresie.Tagi:
źródło: