| Autor: redakcja1

Ochrona roślin a kary grzywny za nieprawidłowe nawożenie

Trzeba sobie bezwzględnie uzmysłowić, że za stosowanie środków ochrony roślin niezgodnie z przepisami prawa grozić może kara grzywny. Co należy zatem zrobić, aby jej uniknąć?

Ochrona roślin a kary grzywny za nieprawidłowe nawożenie
Za Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomnieć należy, że stosując środki ochrony roślin winniśmy bezwzględnie:
 • nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt (pszczół!) oraz dla środowiska;
 • skutecznie zapobiegać przenoszeniu się preparatów na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.
Podzielić należy opinię, że przyszło nam żyć w czasach w których nie da się osiągnąć satysfakcjonujących nas plonów bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Musimy mieć jednak świadomość, że chemiczna ochrona roślin jest tylko jedną z wielu metod stosowanych w ochronie roślin. Metoda chemiczna ma swoje poważne mankamenty, chociaż ma też i dobre strony (charakterystyka wg Polskiego i Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin).
 • (+) Pozytywy chemicznej ochrony roślin:
  • umożliwia ograniczenie strat w produkcji żywności niezbędnej dla rosnącej populacji ludności,
  • daje korzyści zdrowotne dzięki poprawie jakości przechowywanej żywności,
  • powoduje ograniczenie strat plonów,
  • nowe środki ochrony roślin – selektywnie stosowane w niewielkich dawkach (dzielonych) szybko ulegają biodegradacji.
 • (-) Negatywne strony tej metody:
  • powoduje powstanie odpornych biotypów wielu agrofagów,
  • sprzyja wyniszczeniu organizmów pożytecznych (drapieżniki i pasożyty szkodników),
  • powoduje zatrucie organizmów wodnych i innych (zachwianie równowagi w ekosystemie),
  • wpływa na kompensację chwastów (na miejsce zniszczonych pojawiają się bardziej odporne),
  • pestycydy długotrwale zalegają w glebie i w wodzie,
  • następuje biokumulacja w łańcuchu pokarmowym,
  • zauważane są pozostałości pestycydów w plonie chronionych roślin,
  • nowe preparaty to wyższe ich ceny.
Należy bezwzględnie pamiętać, że wiodącą rolę w ochronie roślin musi zawsze odgrywać Integrowana Ochrona Roślin. Pozwala ona bowiem ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne. Metoda ta, jak żadna inna, chroni przy tym bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!