Owady – nowa żywność

W Unii Europejskiej dopuszczone do obrotu są 3 gatunki owadów.

Owady – nowa żywność
Nowa żywność to żywność i jej składniki, które nie były spożywane na znaczną skalę w Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. (kiedy weszły w życie pierwsze przepisy w sprawie nowej żywności w UE). Obejmuje ona m.in. produkty pozyskiwane z nowych źródeł czy wyprodukowane za pomocą nowych technologii i procesów produkcyjnych, a także wyroby tradycyjnie spożywane poza UE.

Nowa żywność może być wprowadzana na rynek w Unii Europejskiej, pod warunkiem że wydano na nią zezwolenie i została wpisana do unijnego wykazu.

W unijnym wykazie nowej żywności znajdują się aktualnie 3 rodzaje owadów:
  • mącznik młynarek (Tenebrio molitor) – suszone larwy,
  • szarańcza wędrowna (Locusta migratoria) – mrożona, suszona i sproszkowana,
  • świerszcz domowy (Acheta domesticus) – mrożony, suszony i sproszkowany.
W wykazie nowej żywności wskazano warunki jej stosowania, dodatkowe wymagania dotyczące etykietowania oraz informacje o ochronie danych.


Tagi:
źródło: