| Autor: mikolaj

Polska może zostać uznana za kraj wolny od BSE po 2016 r.

Polska może zostać uznana z kraj wolny od BSE dopiero po 2016 roku.

Polska może zostać uznana za kraj wolny od BSE po 2016 r.
Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa o podjecie działań na szczeblu Komisji Europejskiej celem przyspieszenia terminu uznania Polski za kraj wolny od BSE.

Jak wynika z informacji Głównego Lekarza Weterynarii dopiero w 2016 r. będzie możliwe wystąpienie do Komisji Europejskiej o uznanie polski za kraj o znikomym ryzyku wystąpienia BSE pod warunkiem ze nie będzie przypadku choroby u zwierząt urodzonych w kraju po 2005 roku.


Tagi:
źródło: