Pomoc do zbóż - wyjaśnia MRiRW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że określając początkowy termin sprzedaży zbóż, do których udzielone zostanie wsparcie w postaci dotacji, na styczeń 2024 roku - brano pod uwagę wielkość skupu zbóż w całym kraju. Od stycznia br. ilość skupowanego zboża znacznie zmniejszyła się.

Pomoc do zbóż - wyjaśnia MRiRW
Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że głównym celem przyznania wsparcia jest zwiększenie obrotu zbożem i konieczność opróżnienia magazynów przed nadchodzącymi żniwami.

Ponadto przedmiotowym wsparciem nie objęto kukurydzy albowiem producenci kukurydzy mogli ubiegać się o pomoc na podstawie przepisów § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy odbył się od 21 do 29 lutego 2024 r., o wsparcie zgłosiło się 172 tys. producentów rolnych. Budżet programu wynosi 1 mld zł.

Do dnia dzisiejszego (22 maja 2024 r.) Agencja wypłaciła już pomoc w kwocie ponad 715 mln zł dla prawie 170 tys. producentów.


Tagi:
źródło: