| Autor: mikolaj

PE: Szersze możliwości zakazu upraw GMO

We wtorkowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim posłowie przyjęli nowe przepisy, które dają państwom członkowskim prawo do ograniczenia lub zakazu upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium nawet, jeśli ich uprawa jest dozwolona na poziomie UE. Parlament i Rada doszły do porozumienia w tej sprawie w grudniu. Projekt został złożony w 2010 roku, ale przez cztery lata był zablokowany z powodu sporu między zwolennikami i przeciwnikami GMO w państwach członkowskich.

PE: Szersze możliwości zakazu upraw GMO

Zakaz upraw GMO w UE

- To porozumienie zapewni większe pole manewru państwom, które chcą ograniczyć uprawy GMO na swoim terytorium. Ponadto, ukierunkuje niezakończoną debatę między przeciwnikami i zwolennikami GMO - powiedziała Frédérique Ries (ALDE, BE), autorka poselskiego sprawozdania na temat GMO.
 
- Jeśli chodzi o dalsze etapy, przyjmuję z ufnością zapewnienie przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera, że proces demokratyczny odnośnie GMO zostanie w Europie wzmocniony a badania naukowe staną się prawdziwie niezależne - dodała sprawozdawczyni. 
 
Kompromisowy tekst, wynegocjowany z unijnymi ministrami poparło w głosowaniu 480 posłów, 159 głosowało przeciw, 58 się wstrzymało.

Ocena ryzyka i zarzadzanie

Nowe przepisy pozwolą państwom członkowskim na zakazanie uprawy GMO na podstawie przyjętych przez nie zasad ochrony środowiska innych niż ryzyko dla zdrowia i środowiska naturalnego, te bowiem zasady wynikają z oceny przedstawionej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Państwa członkowskie mogłyby także zakazać uprawy genetycznie zmodyfikowanych roślin ze względu, na przykład, na: wymagania dotyczące planowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wpływ ekonomiczno-społeczny, niezamierzoną obecność genetycznie zmodyfikowanych organizmów w innych produktach lub cele polityki rolnej. Zakaz mógłby również obejmować poszczególne organizmy genetycznie modyfikowane lub ich grupy określone rodzajem albo cechą uprawy.

Przepisy dają firmom możliwość zakwestionowania planowanego przez państwo członkowskie ograniczenia dopuszczenia do obrotu, ale w przypadku braku porozumienia władze i tak mogą wprowadzić zakaz lub ograniczenie upraw.

Obecnie w UE uprawiana jest jedynie genetycznie modyfikowana, odporna na insekty kukurydza MON 81. Uprawa genetycznie zmodyfikowanego ziemniaka "Amflora", początkowo dozwolona przez Komisję Europejską, została zakazana przez Trybunał Unii Europejskiej w 2013 roku.

Strefy buforowe i skażenia transgraniczne

Państwa członkowskie, w których uprawy GMO są dozwolone, powinny zapewnić ochronę przed skażeniem innych produktów i upraw. W szczególności państwa te powinny zwrócić uwagę na skażenia transgraniczne w sąsiednim państwie (np. poprzez utworzenie odpowiednich stref buforowych).
 
Nowe przepisy wejdą w życie wiosną 2015 roku.


Tagi:
źródło: