| Autor: redakcja1

Szkody łowieckie – kto, komu i za co?

Odpowiedzialność dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich dotyczy szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny.

Szkody łowieckie – kto, komu i za co?

Rys historyczny, podstawy prawne


W Polsce odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzynę regulowane były kilkunastoma aktami prawnymi sięgającymi czasów przedwojennych. Rozporządzenia i dekrety na przestrzeni lat w różny sposób określały stopień odpowiedzialności dzierżawcy lub właściciela obwodu łowieckiego za szkody jakie zwierzyna wyrządzała w uprawach rolnych. Od całkowitej odpowiedzialności państwa, poprzez współudział kół łowieckich w wypłacanych odszkodowaniach na poziomie kilku procent, aż po czasy dzisiejsze gdy dzierżawcy i zarządcy, czyli przede wszystkim koła łowieckie, w całości wynagradzają większość szkód łowieckich.

Obecny stan prawny reguluje Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz wydane do niej Rozporządzenie z dnia 8 marca 2010r określające sposób postępowania przy szacowaniu oraz wypłacie odszkodowań. Obecne prawo z jednej strony stanowi, że zwierzyna jest własnością skarbu państwa, z drugiej zaś ceduje odpowiedzialność za szkody jakie ona wyrządza na zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że odpowiedzialność ta jest zawężona do pewnych tylko gatunków zwierząt oraz obwarowana pewnymi zastrzeżeniami wynikającymi z zapisów ustawy oraz samej procedury likwidacji szkód.

Jak zauważa Marcin Grzelak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przede wszystkim jednak odpowiedzialność zarządców i dzierżawców ogranicza się tylko do obwodów, na których gospodarują. Poza tymi obwodami odpowiedzialność za szkody ponosi Skarb Państwa na podstawie innego aktu prawnego jakim jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na mocy tejże ustawy można dochodzić odszkodowań nie tylko za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną poza obszarem obwodów łowieckich ale także za szkody wyrządzone przez gatunki objęte ochroną gatunkową w ramach obwodów łowieckich oraz np. w pogłowiu zwierząt gospodarskich, pasiekach, gospodarstwach rybackich przez takie zwierzęta jak wilk, żubr, ryś, niedźwiedź czy coraz bardziej popularny bóbr.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!