| Autor: redakcja11

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw zostało przedłużone

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw- podaje FAMMU/FAPA.

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw zostało przedłużone

W dniu 7 sierpnia 2014 roku rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw. Co spowodowało poważne zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku wynikających ze znacznego spadku cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy stał się niedostępny. Następnie w dniu 24 czerwca 2015 r. zakaz ten został przedłużony do sierpnia 2016 r. Z kolei w styczniu 2016 r. został on rozszerzony także na Turcję, która wywoziła do Rosji znaczne ilości owoców i warzyw. Takie rozszerzenie zakazu spowodowało ryzyko, że produkty pochodzące z tego kraju zostaną przekierowane do Unii lub na rynki państw trzecich i będą konkurować z produktami unijnymi. W głównej mierze dotyczy to niektórych państw członkowskich, gdzie istnieje niski stopień zorganizowania w sektorze.

 

Według Komisji w takich okolicznościach występuje rzeczywiste zagrożenie, że na rynku Unii dojdzie do zakłóceń, a zatem – dopóki rosyjskie embargo nadal obowiązuje – należy przyjąć i wprowadzić odpowiednie środki. Tym samym przedłużono dotychczas obowiązuje wsparcie dla producentów owoców i warzyw.

 

Wsparcie to obejmuje działania prowadzone od dnia 1 lipca 2016 r. lub od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, do dnia w którym zostaną wyczerpane przewidziane niniejszym rozporządzeniem środki w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do dnia 30 czerwca 2017 r., w zależności od tego, która z tych dat następuje wcześniej. Jeśli sytuacja dotycząca przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji zmieni się przed dniem 30 czerwca 2017 r., Komisja może zmienić lub uchylić niniejsze rozporządzenie.

 

Wsparciem objęto następujące produkty:

pomidory objęte kodem CN 0702 00 00;

marchew objęta kodem CN 0706 10 00;

kapusta objęta kodem CN 0704 90 10;

słodka papryka objęta kodem CN 0709 60 10;

kalafiory i brokuły głowiaste objęte kodem CN 0704 10 00;

ogórki objęte kodem CN 0707 00 05;

korniszony objęte kodem CN 0707 00 90;

grzyby z rodzaju Agaricus - pieczarki objęte kodem CN 0709 51 00;

jabłka objęte kodem CN 0808 10;

gruszki objęte kodem CN 0808 30;

śliwki objęte kodem CN 0809 40 05;

owoce miękkie objęte kodami CN 0810 20, 0810 30 i 0810 40;

winogrona stołowe, świeże objęte kodem CN 0806 10 10;

owoce kiwi objęte kodem CN 0810 50 00.

pomarańcze słodkie objęte kodem CN 0805 10 20;

klementynki objęte kodem CN 0805 20 10;

mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe objęte kodami CN 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 oraz 0805 20 90;

cytryny objęte kodem CN 0805 50 10;

brzoskwinie i nektaryny objęte kodem CN 0809 30;

czereśnie objęte kodem CN 0809 29 00;

owoce persymony (kaki) objęte kodem CN 0810 70 00.

 

Pomoc finansowa jest dostępna we wszystkich państwach członkowskich na operacje wycofania, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów, w odniesieniu do jednego lub więcej produktów wymienionych wyżej i określonych przez państwo członkowskie, jeżeli przedmiotowa dodatkowa ilość nie przekracza 3 000 ton na państwo członkowskie.

 

Poniżej ilości, które mają zostać wycofane z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji; wielkość w tonach:

kraj

tony

Jabłka i gruszki

Śliwki, winogrona, kiwi

Pomidory,marchew,papryka słodka, ogórki

Pomarańcz, klementynki i mandarynki

Brzoskwinie i nektarynki

Belgia

25700


 

5000


 

300

Austria

600


 


 


 


 

Niemcy

1900


 


 


 


 

Grecja

800

4900

400

2400

6300

Hiszpania

2300

1500

6900

16600

11500

Francja

3600

 

1000


 

100

Chorwacja

600

 


 

1000


 

Włochy

5300

4600

200

1000

2800

Cypr


 


 


 

3600


 

Łotwa

200


 

400


 


 

Litwa


 


 

900


 


 

Węgry


 

100


 


 


 

Holandia

6900


 

6800


 


 

Polska

88900

500

9400


 

600

Portugalia

1100


 


 


 


 

Więcej w najbliższym wydaniu raportu kwartalnego. Tagi:
źródło: