Brexit niekorzystny dla irlandzkiego sektora mięsnego

Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) może mieć szczególnie negatywny wpływ na irlandzki przemysł spożywczy, w tym głównie na sektor mięsny - zauważa FAMMU/FAPA.

Brexit niekorzystny dla irlandzkiego sektora mięsnego

Możliwy powrót barier w handlu

Irlandia, jako jedyny kraj z Unii, posiadająca wspólną granicę z Wielką Brytanią, boi się powrotu barier w handlu. Wielka Brytania jest niezwykle ważnym rynkiem zbytu dla irlandzkich farmerów. Trafia tam 40% produkcji rolnej z „zielonej wyspy”. Udział towarów mięsnych w wywozie w tej grupy towarowej jest nawet wyższy. W 2015 r. 54% lub 272 tys. ton wytworzonej wołowiny w Irlandii dostarczono na rynek brytyjski. W przypadku mięsa wieprzowego prawie 60% irlandzkiej produkcji trafiło do Wielkiej Brytanii.
 
Widmo zagrożenia Brexitem dla eksportu rolno-spożywczego z Irlandii, przyszło po okresie zastoju w handlu w poprzednich latach. W 2015 r. wartość wysyłki towarów pochodzenia zwierzęcego z Irlandii wzrosła o 2% do 3,7 mld EUR, co stanowiło 34% całego wywozu rolnego.

Straty w handlu rolnym mogą wynieść prawie 1 mld EUR

Wartość wyeksportowanej wołowiny wyniosła 2,41 mld EUR, wieprzowiny zmalała minimalnie do 570 mln EUR, a mięsa owczego skoczyła o 5% do 230 mln EUR. W przypadku Brexitu przepływy handlowe między obu krajami mogą zostać obniżone o 20%. Straty w handlu rolnym, biorąc ich wartość z 2014 r. granicy 10,5 mld EUR, mogą wynieść prawie 1 mld EUR.
 
Dla Irlandii będą one wyjątkowo spore, gdyż przykładowo 3,9% wołowiny bez kości, która trafiała do Wielkiej Brytanii pochodziła z Irlandii. Stanowiła ona równocześnie 43,9% całego wysyłki wołowiny bez kości z „zielonej wyspy”. Brexit może oznaczać wprowadzenie przez Wielką Brytanię ceł oraz innych dodatkowych pozataryfowych barier w handlu, jak kontrola celna. Tym samym generują się kolejne koszty w prowadzeniu handlu z Wielką Brytanią, które mogą ukształtować się na poziomie dodatkowych 5%.
 
W ocenie FAMMU/FAPA, wprowadzenie tych barier może osłabić konkurencyjność irlandzkiego wywozu oraz obniżyć potencjał Wielkiej Brytanii, jako kierunku sprzedaży towarów rolno-spożywczych. Poza tym Wielka Brytania po wyjściu z Unii może rozważyć zniesienie barier w handlu produktami rolno-spożywczymi z krajami trzecimi, co dodatkowo pogrąży przepływ tych towarów z Irlandii na Wyspy. Brexit może również oznaczać zakłócenie aktualnej współpracy odnośnie bezpieczeństwa zdrowia zwierząt, gdyż oba kraje mogą rozpocząć prowadzenie odrębnej, i nie spójnej polityki w tym względzie.Tagi:
źródło: