Wzór umowy na dostawę produktów rolnych

Od 11 lutego 2017 r. obowiązują przepisy, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, które nakładają obowiązek zawarcia pisemnej umowy na dostawę tych produktów.

Wzór umowy na dostawę produktów rolnych

Prawidłowo zawarta umowa powinna zawierać takie elementy, jak: cenę do zapłaty, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące dostawy lub odbioru produktów oraz postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej.

Kontrolą wykonania przepisów zajmie się Agencja Rynku Rolnego, która w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, została upoważniona do nałożenia kary na odbiorcę, nawet w wysokości 10% wartości produktów zakupionych na mocy wadliwej umowy lub jej braku.


Resort rolnictwa jak do tej pory nie opublikował wzoru umowy, która spełniałaby wymogi przedmiotowych regulacji. Taki wzór opracowała jednak Wielkopolska Izba Rolnicza:

Pobierz wzór umowy


Zobacz najczęściej zadawane pytania dotyczące umów na dostawę płodów rolnych i odpowiedzi opracowane przez Agencję Rynku Rolnego: http://www.gospodarz.pl/aktualnosci/przepisy-i-regulacje/umowy-na-dostarczanie-produktow-rolnych-najwazniejsze-pytania-i-odpowiedzi.htmlTagi:
źródło: